Till rötterna vid Käckatorpet

Pia-Susanne Käck besökte det före detta släkttorpet

Pia-Susanne Käck vid minnesskylten av Käckatorpet, en för henne mycket historisk plats.

BOXHOLM (LT)

Man behöver bara ta sig ut i den svenska myllan för att hitta spår av vår historia. Under Fiskevik uppfördes ett torp vid sluttningen mot sjön Sommen. Soldattorp 125, Fiskevik, Ombergs kompani kom det att kallas, men när Carl Johan och Anna Käck flyttade dit 1888 kom stugan…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share