Torg fick fin ansiktslyftning

Stilren och snygg utformning av Lilla torget

Nu är arbetet med Lilla torget klart. Marknivån har höjts och torget har fått en ny, elegantare utformning.

VALDEMARSVIK (LT)

Under våren har Lilla torget fräschats upp och gjorts om. Marknivån som hade sjunkit ihop har återställts och torget har fått en ny och stilfull utformning.

Senast det gjordes en större renovering av Lilla torget mellan ICA och Systembolaget var 1994. Sedan dess har marknivån på torget sjunkit rejält och det är huvudanledningen till att man under våren iordningställt torgytan. I samband med detta har torget även fått en ordentlig ansiktslyftning för att kännas modernt och snyggt.

Arbetet är ett gemensamt projekt mellan fastighetsägarna Tre kronor property investment (Catella), Collins properties och Valdemarsviks kommun som anlitat Kanonaden entreprenad att utföra jobbet.

Sedan den senaste iordningställningen 1994 har marknivån på torget successivt sjunkit och det har man nu fyllt upp samt i samband med detta även gjort en del arbeten avseende avloppen. Samtidigt har även trädgroparna utmed Storgatan ordnats till.

Arbetet påbörjades i början av mars när det nu är klart kan man konstatera att Lilla torget har förändrats ganska mycket och fått en helt ny skepnad. Torget har blivit öppnare och tanken med det är att ytan ska kunna användas för olika syften framöver, som exempelvis uppträdanden och andra event. Det var också viktigt med hög tillgänglighet.

Torget har belagts med plattor, några i form av en klassisk hopphage.

Det har placerats ut snygga bänkar och soptunnor med Valdemarsviks kommunsymbol på. Samma symbol finns även på de nya ljuspelarna som lyses upp inifrån kvällstid. Blommor kommer att placeras ut och man har även satt upp cykelbyglar och bredvid dessa en cykelpump som invånarna kan använda. Planen var att arbetet med Lilla torget skulle vara klart till sommarsäsongen, och det lyckades man alltså med.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share