Trångt till bristningsgränsen

Bejublad teaterföreställning i Mixdala

De bryner lök. Det syns väl, av från vänster Dennis Ottosson, Aina Ottosson
och Greger Rossander.

RINGARUM (LT)

Ringarums JUF har gjort det igen. Fyllt bygdegården i Mixdala till bristningsgränsen i samband med två föreställningar av sin Lucia och teater. Dessutom fick de fyra i teaterkommittén sina förtjänsttecken, som utdelades i samband med JUF:s 100-årsjubileum. Det var alldeles fullt…

Text: HANS ANDERSSON Bild: MATILDA

Share