Tre EU-projekt visades upp

Möjligheternas Trädgård – Coast4us – Smart Marina

Hedwig Bjernersjö ansvarar för de båda projekten i Gryt, Coast4us och Smart Marina, och informerar här Anders Larsson och Lena Essén.

VALDEMARSVIK (LT)

projekt av detta slag i en så pass liten kommun som Valdemarsvik. Något som också uppmärksammats av andra deltagare inom Central Baltic. Detta är ett samarbetsprojekt mellan olika medverkande i, förutom Sverige, även Finland – och då inte minst Åland – Estland och…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share