Utökad närtrafik i sommar

Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

LINKÖPING (LT)

Efter en utvärdering av Närtrafiken kommer några förändringar att genomföras. Från den 1 juni 2017 kommer Närtrafiken att ha utökade tider och även köras på söndagar. Fortfarande är närtrafiken till för service- och fritidsresor.

Närtrafiken är ett ganska nytt koncept som startades i juni 2016. Den skulle vara en service för boende på landsbygden som förut saknat offentligt finansierad kollektivtrafik.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share