Utrikesnämnden har funnits i över 100 år

Utrikesnämnden består av talmannen och nio riksdagsledamöter. Statsministern och utrikesministern närvarar också, liksom andra statsråd. Bild: SARA FRIBERG, KUNGL HOVSTATERNA

I förra veckan hölls ett möte i Utrikesnämnden på Kungliga slottet. Kungen är ordförande och nämnden består av talmannen och nio ledamöter från riksdagens partier. I nämnden… diskuterar och förankrar regeringen sin utrikespolitik med riksdagen.

Regeringen ska fortlöpande underrätta Utrikesnämnden om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för Sverige och överlägga med nämnden när det behövs. I alla större viktiga utrikesärenden ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

Det är regeringen som kallar till Utrikesnämndens sammanträden. Regeringen måste sammankalla om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i en viss fråga.

Du vet väl att riksdagen firar demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan? Demokratin infördes genom många olika steg – mest känt är kvinnors rösträtt – men också genom ökat parlamentariskt inflytande på olika områden och utrikespolitiken var ett av dem.

1921 inrättades utrikesnämnden med kungen som ordförande. Nu fick riksdagen ett organ för samråd och ökad insyn i utrikespolitiken. Denna nämnd är alltså verksam än i dag – dåtid och nutid möts genom de gamla protokollen.

I protokollet från utrikesnämndens första, konstituerande, möte kan man läsa: ”Protokoll vid utrikesnämndens sammanträde inför H.M. Konungen å Stockholms Slott den 4 mars 1921 kl. 2.30. e.m.”

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share