Vad kan vi göra bättre?

Besökare från Italien kom till Mjölby

Femtioåriga Mantorp Park presenterade sin utveckling och nuvarande mångsidiga verksamhet.

MJÖLBY (LT)

En grupp från Italien var på besök i Mjölby lördagen den 16 november. De ingår i SERN som är en organisation för utbyte mellan Sverige och Italien. Speciellt är man inriktad mot områdena miljö-klimat, förskolapedagogik samt lokalregional utveckling.

SERN har ett 60-tal medlemsorganisationer i både Italien och Sverige. Mellan styrelsemötena håller man igång verksamheten med egna projekt.

Organisationen vill höja kunskapen om EU för det som händer där påverkar oss både regionalt och lokalt. Man vill också hitta samarbetsmöjligheter och deltar i aktiva projekt. Ett sätt att få ökad kunskap är också att lära av varandra med hjälp av så kallad ”jobbskuggning”. Detta innebär att exempelvis en arbetsterapeut från Italien följer en svensk arbetsterapeut på arbetet eller vice versa.

– Ett sådant exempel är äldreomsorgen där italienarna var fascinerade av den svenska modellen med platt organisation och inriktning på individens behov. Så fungerar det inte i Italien, berättar Sofia Prans på Region Östergötland.

I Italien är regionerna större än hos oss, och SERN är inriktad på den stora regionen Emilia Romagna i mellersta delen av landet.

Vad gjorde då deltagarna under Mjölbybesöket från den 15 till den 16 november?

En stor del av tiden ägnades åt styrelsemöte i Stadshuset med avbrott för lunch på Dackeskolans restaurangprogram.

Efter mötets slut var det dags för en guidad busstur i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Under resan fick deltagarna kunskap om bland annat näringsliv, utbildningsmöjligheter och kommunikationer samt miljö och miljöarbete i kommunen.

Visst, även bakgrunden och orsakerna till Mjölbys framväxt från istiden till medeltidens kvarnby (Mölnaby) och den moderna tidens kommunikationer förklarades under färden. Allt översattes till italienska av en medföljande tolk med både italiensk och svensk bakgrund,

Två längre stopp hade också lagts in. Hermelins gård Fallsberg var den första anhalten, där ekoodlingarna presenterades.

På grund av årstiden visades olika aspekter på verksamheten med hjälp av bilder och muntliga berättelser. Mantorp park var det andra uppehållet, där den omfattande verksamheten också visades med bilder och kortare föredrag.

Ja, genom kontakterna kan man bland annat utveckla innovativa metoder, och både svenskar och italienare får anledning att ställa sig frågan:
– Vad kan vi göra bättre hos oss?

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share