Väderstads nya profil utan silo

Janssons i Malmskogen ett av få företag som river på höga höjder

Som en dramatisk filmscen med angripande drakar ter sig ibland nedtagningen av silon i Väderstad.

VÄDERSTAD (LT)

Om man närmar sig Väderstad från slätten så är horisonten inte sig lik, Det man ibland, åtminstone då det gäller städer, kallar ”skylinen” är redan nu i början på det nya året...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share