Välkommen hem till Målma gård

Vackert belägen i Gryts skärgård, Valdemarsvik

Målma gård är belägen sydöst om Valdemarsvik i Gryts skärgård och omfattar en total areal om 1 039 ha i ett sammanhängande skifte. Arealen fördelar sig på 502 ha skogsmark, 247 ha åker- och betesmark, 107 ha impediment samt vattenområden i Östersjön om 161 ha. Den välskötta skogsmarken är talldominerad och har ett virkesförråd om ca 63 500 skogskubik, medelboniteten är beräknad till 5,6 skogskubik per ha.

Gården har en trivsam mangårdsbyggnad som är uppförd i slutet av 1800-talet på torpargrund och i en stomme av timmer. Fasad av stående träpanel och takbeklädnad av betongpannor.

Den taxerade boarean är 275 kvm och fördelar sig på nio rum och kök. Entréplanet välkomnar in i en hall, kontorsrum, kök (renoverat 2006), groventré med tvättstuga och pannrum, vardagsrum i fil med kakelugn, wc samt duschrum (renoverat 2013) med golvvärme.

På övre plan finns allrum samt fem sovrum. Vid byggnadens norra sida inbjuder en inglasad balkong till mysig samvaro.

Till fastigheten hör bland annat två flyglar med nyrenoverade tak av tegel. Flyglarna ligger fint på en höjd omgivna av åkermark. Ekonomibyggnaderna utgörs av en ladugård samt en maskinhall. Här finns även ytterligare två bostadshus som är uthyrda till permanentboende.

Till Valdemarsvik är det cirka femton minuter med bilen och till Norrköping tar det cirka en timme.

Byggnaderna värms via bergvärme som installerades 2014 och har enskilt vatten från borrad källa som delas med övriga byggnader på gården. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande godkända reningssteg. Bostaden har även två kakelugnar samt en vedkamin i köket. På gården finns även en trädgård med växthus, jordkällare och en grillkåta.

Målma 2
Bostadshus i ett och ett halvt plan med källare och en taxerad boarea om 135 kvm. Byggnaden uppfördes som skola år 1886/1887 och användes så fram till år 1945 då undervisningen flyttades.

Entréplan med hall, rymligt kök med matplats, grovéntre med skafferi, vardagsrum med öppen spis, wc samt en tvättstuga. Övre plan disponeras av hall/vardagsrum, två sovrum, badrum samt förvaringsutrymmen i form av sidovindar. Det finns en balkong vid den norra gaveln. Källare med duschrum, matkällare, pannrum och en stor hall. På tomten finns även en garagebyggnad.

Vattenburen uppvärmning med ved/el-panna installerad år 2006, och två ackumulatortankar om 500 l vardera installerade även de år 2006. Ny avloppsanläggning från år 2018. Bostaden är uthyrd.

Lilla Målma
Bostad med fyra rum och kök i två plan, uppförd på torpargrund med stomme i trä och tak av tegel och plåt. Taxerad boarea är 130 kvm. På nedre plan välkomnas vi in i en hall och kommer sedan till köket som renoverades omkring år 2012. Vidare in i vardagsrummet och till en groventre med wc och pannrum/tvättstuga med dusch. På övre plan finns möblerbar hall samt två sovrum och ett badrum.

Vattenburen uppvärmning med ved/el-panna från 1995 och två ackumulatortankar om 500 l vardera. Ny godkänd avloppsanläggning från år 2019. Bostaden är uthyrd.

På tomten finns även en bod, ett magasin och en slaktbod.

Ett urval av övriga byggnader:
• Maskinhall uppförd omkring år 1998 med en yta om ca 375 kvm. Stomme i stål och fasad samt tak av plåt, grusat golv.
• Ladugård/loge: Ekonomibyggnad från år 1930 som byggdes ut med ca 330-350 kvm längs den västra långsidan år 2004. Ladugården har plats för 89-90 dikor, skrapgångar och automatisk fodervagn.
• Jaktstuga och kylrum.

Skogsuppgifter
På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i september 2014 och därefter reviderad i fält av Södra Skogsägarna inför försäljningen.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 502 ha och har ett virkesförråd om totalt ca 63 500 skogskubik, vilket motsvarar ca 126 skogskubik per ha. Virkesförrådet domineras av tall (63 procent) följt av gran (26 procent) samt lövskog (ca 11 procent) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 skogskubik per ha.

Volymen skog som uppnått skyddsåldern för föryngringsavverkning uppgår till ca 14 000 skogskubik.

Åker- och betesmark
Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen till 232 ha. Jordarna utgörs till största del av mellanlera och är delvis täckdikade samt till största del självdränerande.

Arealen betesmark är 14 ha enligt fastighetstaxeringen. Åker- och betesmark är upplåten via ettårigt sidoarrende.

Jakt, fiske och natur
Målmas omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på dovhjort, rådjur, älg och vildsvin. Jakträtten är för närvarande upplåten men avtalet är uppsagt och upphör att gälla till 2020- 06-30. Fiske på enskilt vatten och inom fiskesamfälligheten Syltvik FS:8.

Det finns ett biotopskydd (1,522 ha, beslutat 2002-06-20), ett naturvårdsavtal, fem nyckelbiotoper och fem områden som är registrerade som naturvärdesobjekt (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Förvärvstillstånd Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd inom Valdemarsviks kommuns glesbygdsområde det senaste året.

Inteckningar: Det finns pantbrev uttagna om 12 951 100 kronor sammanlagt.

Share