Vånga lockar som bostadsort

Norrköpings kommun vill satsa på orten – intresset för översiktsplanen stort

Översiktsplan för landsbygden i Norrköping (2017). Den visar kommunens inriktning för ortsstruktur med prioriterade orter och stråk, en strategi för hållbar utveckling på landsbygden.

VÅNGA (LT)

Efter att Vångabygdens utvecklingsgrupp (VBU) oförtrutet arbetat i ett antal år med att sätta fart på utvecklingen i Vånga, kan man nu börja skönja viss framgång. Vånga har, delvis genom byalagets arbete, blivit en av fyra prioriterade mindre landsbygdsorter i Norrköpings nya…

Text och bild: LASSE JOHANSSON

Share