Vattennivåer återställs

Återställda vattennivåer gör att både AB Göta kanalbolag och Rederi AB Göta kanal ser fram emot kommande kanalsäsong. Bild: AB GÖTA KANALBOLAG

ÖSTERGÖTLAND

Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom anmälan till UFS (upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer vattennivåerna till normal nivå.

Återställandet av vattennivåerna är en naturlig åtgärd för farleden och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Göta kanalbolag och större aktörer på Göta kanal såsom Strömma-ägda Rederi AB Göta kanal, ser med tillförsikt fram emot den kommande kanalsäsongen 2018.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share