Vi är till för alla, alltid

Anna Thörn är kommundirektör i Söderköping

Anna Thörn är kommundirektör i Söderköping sedan den 1 mars i år.

SÖDERKÖPING (LT)

Anna Thörn har hunnit halvvägs i livet och innehar sedan den 1 mars i år den högsta befattningen som kommundirektör i Söderköping. En person med stor erfarenhet av den kommunala sektorn. Devisen ”Vi är till för alla, alltid” sätter prägel på Thörns arbete och funktion. Anna…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share