Viktig service för jägarna

Eftersöksjouren i Ringarum har varit igång i 29 år

Sören Kjellgren är den som sedan 29 år tillbaka hållit ihop Eftersöksjouren i Ringarum. Här tillsammans med trogna följeslagaren och samarbetspartnern vid uppdragen i skogen – Tuva.

RINGARUM (LT)

Eftersöksjouren i Ringarum har nu varit i gång i 29 år och servar fortfarande jägarna med sitt viktiga arbete. De finns där som en resurs – försäkring – så att jägarna kan vara trygga… om olyckan skulle vara framme. Och inte minst de uppfyller de krav som lagen tydligt ställer.

Det är Sören Kjellgren som håller ihop det hela, numera med stor hjälp av dottern Evelin. Men egentligen var det mera en tillfällighet som startade det hela.

– Min dåvarande sambo, Agnetha Karlsson, skaffade sig en hund. Hon deltog tillsammans med den i en studiecirkel i eftersök. Hon blev emellertid gravid och kunde inte slutföra cirkeln utan jag gick de sista gångerna. Sen var intresset väckt, berättar Sören.

Redan året därpå startades Eftersöksjouren och de var från början tre personer i jouren och inte så många jaktlag anslutna. Men eftersom lagkravet att ha tillgång till en eftersökshund vid jakt just hade kommit, ökade intresset.
– Vi har en årsavgift på 250 kronor, vilken fungerar ungefär som en slags försäkring. Då garanterar vi att finnas på plats inom två timmar, precis som lagen föreskriver.

Det är ju nämligen så – och detta är viktigt – att jägaren INNAN jakten ska ha förvissat sig om att ha tillgång till en eftersökshund som är speciellt tränad för ändamålet. Att börja ringa runt när det väl har gått snett är alltså inte tillåtet. Redan att gå ut i skogen utan att ha detta ordnat är ett jaktbrott.

Självklart kan man ha en egen hund som uppfyller kraven till detta.

I jouren är det krav på att hundarna ska vara godkända i öppen klass, vilket innebär att de har klarat av att gå på dygnsgamla spår. Sen är det viktigt att både hundar och förare fungerar bra tillsammans när de jobbar. I en grupp av detta slag är det också viktigt att kemin stämmer mellan deltagarna.

– Under innevarande jaktår har hittills 54 jaktlag anmält sig och det innebär att vi servar totalt 274 skyttar. Antalet jaktlag varierar över åren och vi har haft som mest 81.

Intressant i sammanhanget är att det finns några jaktlag som varit med alla år sedan starten. I varje fall i ett fall har under den tiden inte ett enda eftersök genomförts av jouren. Ansvarsfull jaktledare kan man definitivt säga.
– Jag träffade en person utanför affären i Gusum som hälsade på mig. Jag kände inte igen honom, men då berättade han att de varit sedan starten, utan att någon gång ha utnyttjat eftersöksjouren.

Förutom själva anmälningsavgiften tillkommer en avgift då det blir ett eftersök. 400 kronor för rådjur och hjort, medan det kostar 500 kronor vid eftersök av älg och vildsvin.

I dagsläget är det 19 hundförare anslutna till jouren och alla jobbar ideellt. De olika hundarna är ofta specialiserade på olika viltslag. Flera av hundförarna har flera hundar att tillgå, vilka är specialister av olika slag. Eftersöksjägarna får bilersättning vid uppdragen och sedan får de som gör eftersök på vildsvin själva behålla avgiften.

– Vildsvinseftersök är farligare, det krävs mer utrustning och det förekommer skador på hundarna som kan ge veterinärkostnader. Därför tycker vi det är rimligt att de får detta arvode.

För övrigt går avgiften in i gruppen. Det ordnas en del träffar och det kan bli fråga om ersättningar för viss utrustning som behövs eller går sönder i samband med uppdragen.

Det är ganska stor geografisk spridning på jaktlagen som är anmälda, liksom på dem som ingår i jouren. Självklart får det inte vara för långt, eftersom man ska uppfylla åtagandet att vara på plats inom två timmar. Men förutom i Valdemarsviks kommun servas jaktlag i Söderköping, Norrköping, Åtvidaberg, Falerum och Västervik.

Förutom den geografiska spridningen av jaktlagen skiljer det mycket beträffande storleken. Allt från ensamjägaren till dem som har många deltagare.

Jouren har även betydande internationell anknytning, eller vad sägs om att redan under den första veckan sedan bockjakten började nu den 16/8 har jägare från Danmark, Norge och Tyskland servats.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share