Viktigt forska om våldsbejakande islamism

Häromveckan uppkom en intensiv debatt om den av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beställda förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige, varvid förstudien bland annat kritiserades för att bygga på ”rasistiska konspirationsteorier”. De viktigaste slutsatserna av debatten är, som jag ser det, att det behövs mer forskning om radikala, islamistiska grupperingar i Sverige – och att diskussioner och kunskapssökande inte får tystna för att någon utan grund kommer med anklagelser om rasism. Kritiken mot förstudien har i huvudsak haft två inriktningar. Från akademiskt håll har invänts att rapporten har brister vad gäller bland annat referenshantering och källor samt att MSB:s uppdrag var utformat så att det på förhand förutsatte en del av det som skulle utredas. Det här är kritik som förtjänar att tas på allvar. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share