Vilket är det mystiska sällskap som flyttat in?

Odd Fellow är ett ordenssällskap med gamla rötter

Många tror att ordenssällskap har en dold agenda och vill ta över världen.Är det bara en ogrundad konspirationsteori eller är Odd Fellows köp av magasinet ett första steg mot en ny världsordning.

SÖDERKÖPING (LT)

För ett tag sedan blev det klart att Odd Fellow tar över Kanalmagasinet i Söderköpings hamn. Men vilka är egentligen det hemliga sällskapet? I en tid då konspirationsteorier sprids hejvilt… på sociala medier finns det få saker som är mer kittlande än mystiska ordenssällskap.

Kanalmagasinen i Söderköping uppfördes på 1830-talet i samband med kanalens tillkomst. Nyligen såldes det vita huset som inrymmer Farmors café till Odd Fellow, som under många år varit hyresgäster i lokalerna.

Odd Fellow är ett ordenssällskap som grundades 1819 i Baltimore, USA, men med rötter i 1700-talets England, och sedan spred sig över världen. Till Sverige kom man via Danmark 1884.

Den 29 oktober stiftades den första logen på svensk mark, i Skåne, och sedan dess har antalet successivt spridit sig över landet. Idag har Sverige 174 loger för manliga medlemmar, samt 113 Rebeckaloger som är den kvinnliga delen av Odd Fellow.

Odd Fellow Ramunder i Söderköping är brödraloge 139 och bildades i mars 1961 av 18 personer under ledning av broder Wictor Gottlow, och instituerades i oktober samma år.

Moderloge var nr. 117 Gustaf V i Norrköping och 32 bröder lämnade moderlogen och gick över till den nyinstiftade logen.

Logen har flyttat runt till ett flertal olika adresser i Söderköping. Man började i Stadshotellets festvåning för att sedan flytta till Societssalongen på Söderköpings brunn. Efter cirka fem år flyttade man till Brunnssalongen där man höll till i några år innan man åter fick söka nya lokaler och tillfälligt hamnade i Birger Kingfeldts trafikskola.

Efter det fick man sin första egna lokal: en källarlokal i HSB-föreningen Engelbrekt på Skönbergagatan. Närheten till Storån innebar dock några översvämningar vilket gjorde att behovet av en permanent och översvämningssäker lokal framstod som allt viktigare.

Efter en rejäl renovering flyttade man den 28 oktober 1987 in i Kanalmagasinet där man varit sedan dess, och sedan 1988 delas även magasinet med rebeckasystrarna i nr. 65 Benedicta.
– Helt utan dramatik har inte heller tillvaron i magasinet varit: den 26 februari 1992 började det brinna i kapprummet, mitt under en logekväll. Lyckligtvis kunde skadorna begränsas till rök och sot, men vi kunde inte vara i magasinet på ett bra tag. Logen nr. 19 Louis de Geer i Norrköping öppnade mycket välvilligt sina portar för oss under ett par månader, så verksamheten kunde fortsätta utan större störningar, skriver Odd Fellow på sin hemsida.

Logens sigill är skapat med Söderköpings stadsvapen som förebild, vad gäller undre delen av den inre cirkeln. Övre delen är en Murkrona, symbolen för stad. Den omslutande yttre cirkeln innehåller texten: LOGEN NO 139 RAMUNDERHÄLL I.O.O.F AV SVERIGE 28- 10-1961.

Odd Fellows syfte är att fördjupa medlemmarnas medmänskliga egenskaper och utveckla den mänskliga karaktären.

Valspråket är Vänskap – Kärlek-Sanning som det är varje medlems högsta mål att ha som sitt livs rättesnöre. Ordens huvuduppgift är att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa
– Genom en djup social gemenskap, som bygger på uppriktig vänskap, kan medlemmarna få en ny dimension och mening med sitt liv, säger Odd Fellow.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share