Workshop om Eköns framtid

Stort intresse när kommunen bjöd in till idé- och diskussionskväll

Hur ska Ekön utvecklas i framtiden? Det var frågan som Valdemarsviks kommun ställt till invånarna och en oktoberkväll bjöd de in till diskussion och workshop. Ett 20-tal medborgare slöt upp för att bolla idéer. 

VALDEMARSVIK (LT)

Kommunen bjöd nyligen in till diskussionskväll i form av workshop i restaurangen på Eköns camping. Kvällen handlade om Eköns utvecklig som ingår i EU-projektet Coast4Us. Under juni månad hade kommunen en presentation av projektet och under denna oktoberkväll hade…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share