100 år sedan Hårstorpssjön byggdes

Åke Svensson släpper en ny bok om en viktig del av Motalas historia

Det här stora vattenhjulet fick ge vika när spadarna sattes i jorden för att bygga den nya sjön. Bara några meter från Motala Ström flyter Göta kanal, vilket utnyttjades vid kanalens tillkomst.

MOTALA (LT)

För 100 år sedan skapades en ny sjö, en konstgjord alltså, mitt i Motala. Att det blev ytterligare en sjö i den lilla Vätternstaden väckte stor uppmärksamhet. Hundratals arbetstillfällen… skapades, gårdar lades ned, stora schaktmassor forslades hit och dit, en ny badsjö nära stadens centrum blev verklighet och en alldeles egen ö byggdes upp i den nya sjön.

Som kuriosa ska kanske nämnas att allt detta hände sig knappt hundra år efter det att Göta kanal invigdes med pompa och ståt och en kung som invigningstalare.

Kung Carl XIV Johan klippte bandet och fick se ett byggnadsverk som år 2000 fick titeln århundradets byggnadsverk.

Sjön som skapades mitt i Motala ströms flodränna kom att heta Hårstorpssjön och heter så idag. För många Motalabor har den alltid funnits. De som var med och byggde kan idag inte berätta om alla umbäranden bygget förde med sig.

Inte alla applåderade anläggandet av sjön. Fisket i strömfåran var en stor inkomstkälla för många som bodde utmed strömmen. Inte minst tillgången till lax gjorde fiskarna både mätta och glada, då det gav en liten men ändock inkomst.

Om detta berättar fotografen och journalisten Åke Svensson i sin sjätte bok om Motala. Han är en stor profil i staden och en kulturpersonlighet som gjort mera för sin stad än någon någonsin gjort tidigare.

Han har berättat, och berättar, om en stad som växt från en liten ort vid Vätterns strand till vad den är idag. Han berättar i sina böcker om den svenska industrins vagga, Motala Verkstad och om andra kända industrier som gjort avtryck i hela landet och också utanför dess gränser.

Att Motala ström dämdes upp hade sin grund i att några kloka Motalabor börjat intressera sig för vad som höll på att växa sig stort. Nämligen vårt behov av elektricitet, inte minst industrins.

Hårstorpssjön blev en stor vattenreservoar som matade in vatten i verkets turbiner och försåg Motala och bygderna där omkring med den kraft som elektriciteten gav. Många industrier utmed Motala ström hade inte funnits idag om inte Hårstorpssjön hade tillkommit.

Bland annat har ett av landets vackraste områden, Industrilandskapet i Norrköping, Motala ström och till viss del den lilla sjön i Motala att tacka för mycket. Motala ström har sin början i Motala och mynnar ut i Östersjön mitt i centrala Norrköping.

Med ett bildarkiv som Hembygdsföreningen i Motala så klokt sparat från bygget av Hårstorpssjön, har Åke Svensson fantastiskt fångat en viktig del av Motalas historia. Med egna bilder från sina mer än 60 år inom svensk media sammanfogar han då och nu.

Motalas framväxt och framgångar blir en stor och glädjefylld story i boken om Hårs – torpssjön. Charlottenborgs slott tronar vid ena stranden av sjön och på den andra går Verkstadsvägen som tillkom ungefär samtidigt som sjön.

Att blicka bakåt är en förutsättning för att blicka framåt. Samt att tacka de som lagt grunden till det vi upplever idag.

Kan tänka att just den här boken blir årets julklapp i Motala.

Flera böcker om Motala lär komma från Åke Svensson.

Text och bild: UFFE HOLMERTZ

Share