Äppelmusteri hos Danielssons

Äppelåret 2016.

Äppelåret 2016.

BOXHOLM (LT)

För andra året i rad samlade Boxholms hemträdgårdsförening sina medlemmar för att gemensamt göra must av årets fruktskörd. I år var mustningen förlagd till Villa Solvik i Strålsnäs hos familjen Danielsson.

Det är en strålande vacker höstdag när det är dags för mustning i familjen Danielssons fantastiska parkliknade trädgård. Här har varit många visningar under åren genom evenemangen Öppen trädgård och Tusen trädgårdar med mera. I den stora trädgården finns det många fruktträd, bland annat tolv äppelträd.

Text och bild: GEN LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Fler familjehem behövs

– Vår familj består av fyra barn men i mitt hjärta bor det trettio, säger familjehemspappan Thomas Ardenfors.

– Vår familj består av fyra barn men i mitt hjärta bor det trettio, säger familjehemspappan Thomas Ardenfors.

FINSPÅNG (LT)

I många kommuner runt om i landet är det brist på familjehem. Det är oroväckande eftersom antalet omhändertagna barn drastiskt ökat de senaste tjugo åren. Anledningen är en ändrad lagstiftning samt att antalet ensamkommande barn ökat.

Thomas Ardenfors från Sollentuna har tillsammans med sin fru Sussi under tjugotvå år öppnat upp sitt hem för att ge barn och unga en plats när socialförvaltningen snabbt behöver ordna fram ett tillfälligt boende åt ett barn.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Otryggheten i utställning

Formatet, en gångtunnel med stadsnattens hemväg inuti, är ovanligt men väl valt.

Formatet, en gångtunnel med stadsnattens hemväg inuti, är ovanligt men väl valt.

LINKÖPING (LT)

Hur är det att vara ung och på väg hem sent på kvällen? Utställningen Utgång/hemgång ger en väl underbyggd bild av den otrygghet som många unga känner. Formatet, en gångtunnel med stadsnattens hemväg inuti, är ovanligt men väl valt.

I Lilla galleriet på Östergötlands museum visas nu utställningen Utgång/hemgång. Det är en i flera avseenden intressant och angelägen utställning, som tagits fram av Östergötlands museum tillsammans med forskare på VTI.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Invigning med öppet hus

Den certifierade Cambridgerådgivaren Caroline Gustavsson är redo att klippa det blågula bandet som bevis på att den nya lokalen är invigd. Bredvid Caroline syns sonen Lucas, pappa Östen Johansson, mamma Ingrid Johansson, kunderna Annette Sidås, Pernilla Kornebäck och Marian Schultz.

Den certifierade Cambridgerådgivaren Caroline Gustavsson är redo att klippa det blågula bandet som bevis på att den nya lokalen är invigd. Bredvid Caroline syns sonen Lucas, pappa Östen Johansson, mamma Ingrid Johansson, kunderna Annette Sidås, Pernilla Kornebäck och Marian Schultz.

ÖSTRA RYD (LT)

Den certifierade Cambridgerådgivaren Caroline Gustavsson höll Öppet hus på slaktmånadens (oktobers) första dag vid bostaden Rosstorp i Östra Ryd. Ett blågult band var spänt över trappan till den lokal som ska fungera som kombinerad mötes- och lagerlokal för Carolines kunder.

Lokalen på 12 kvadrat är en del av en gammal ladugård som iordningställts av händige maken Christian.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Från slakthus till sjukhus

Far och son Tommy och Emil Thuresson har skapat utställningen om 140-årsjubilerande Kisa lasarett. Tommy är vaktmästare i tredje generationen efter sin far och farfar.

Far och son Tommy och Emil Thuresson har skapat utställningen om 140-årsjubilerande Kisa lasarett. Tommy är vaktmästare i tredje generationen efter sin far och farfar.

KISA (LT)

Från slakthus till sjukhus – det är rubriken på den utställning som just nu pågår på biblioteket i Kisa. Det handlar om Kisa lasarett som i år fyller 140 år.

Och initiativtagare är Tommy Thuresson, vaktmästare (drifttekniker heter det numera) i tredje generationen efter sin farfar och far. En spännande berättelse från 1700- talets rödsot till dagens vårdcentral.

Text och bild: JAN HULTMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Mer undervisningstid

Skolan är en mycket viktig framtidsfråga för Sverige. Moderaterna har därför lagt fram en rad förslag för att göra skolan bättre. Mer undervisningstid och nolltolerans mot dåliga skolor är några exempel.

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Snittet vad gäller i OECD för den obligatoriska delen av skolan är 7 570 timmar medan svenska elever bara får 6 785 timmar.

Målsättningen bör vara att alla elever i svensk skola på sikt bör utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har haft tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser. Studier som skattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i PISA visar på en positiv effekt för exempelvis flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Historien om ödegårdar i Ydre

Marianne Skillermark har sparat och studerat de tidningsartiklar som publicerades i början av 1990-talet om utgrävningen vid Hemvidakulla.

Marianne Skillermark har sparat och studerat de tidningsartiklar som publicerades i början av 1990-talet om utgrävningen vid Hemvidakulla.

YDRE (LT)

I slutet av 1900-talet började arkeologer och historieforskare att närmare utreda varför man under mitten av 1400-talet lade ner, eller lämnade, mer än 500 gårdar i Ydre härad som vid den tiden även omfattade Askeryds socken.

Det var lämningar efter ödegårdar i Västra Ryd nära gårdarna Lägernäs och Kalvsved som lockade forskarna. Den grundläggande frågan vid de utgrävningar som inleddes 1990 var; varför lämnades medeltidsgårdarna öde just på 1400-talet?

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Sluta regissera!

Under vår tid i regeringen har det skapats fler än 300 000 nya jobb. Så lät det gång på gång i valrörelsen 2014 från den sittande regeringen. En uppgift som lika ofta motsades av dåvarande opposition som förklarade att så kan man inte räkna, och om man gör det så berodde ökningen på andra saker än regeringens politik.

I dag säger förespråkare för den rödgröna regeringen lika ofta att under deras tid i regeringsställning har jobben ökat med si och så många tusen. Då plötsligt kan man räkna antal jobb.

Det finns med all säkerhet exempel åt andra hållet också men i dag finns det ett väldigt stort sug efter ett politiskt ledarskap som istället för att spela sifferpingis tar människors oro på allvar och jobbar för att hitta politiska lösningar på dessa.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Tornlöst mot tidens norm

Kyrkan sedd från öster från vägen

Kyrkan sedd från öster från vägen

YXNERUM (LT)

Varje kyrka har något som gör den unik. Yxnerums nuvarande kyrka uppfördes mot tidens norm utan torn. Inte förrän under 1920-talet kom tornet till genom en donation av tre ogifta bröder från Långserum.

Den som åkt genom Yxnerum har åkt förbi den vackra kyrkan. Vid en första anblick, eller om man inte ser efter så noga, så är det här ”bara” ännu en av länets välskötta trevliga kyrkor. Kyrkan är från skiftet 17-1800-tal men det ovanliga tornet antyder att det finns en intressant bakgrund.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Veteraner kan än

Traktorsnillen spekulerar! Från vänster Ola Andréasson Mogata, samt Håkan och Johnny Bergström, Ringarum.

Traktorsnillen spekulerar! Från vänster Ola Andréasson Mogata, samt Håkan och Johnny Bergström, Ringarum.

VALDEMARSVIK (JB)

Veterantraktornostalgi, och en katt bland hermelinerna, bjöds det på hos Ulf och Else-Marie Lindén Jonsson i Bygget strax utanför Valdemarsvik. Totalt var det 13 gamla rariteter som användes för att visa hur man plöjde med dessa traktorer då det begav sig.

Dessutom såldes det varm korv och kaffe till sugna besökare i en sådan mängd att drygt 2 000 kronor inbringades till Världens Barn.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share