Mer undervisningstid

Skolan är en mycket viktig framtidsfråga för Sverige. Moderaterna har därför lagt fram en rad förslag för att göra skolan bättre. Mer undervisningstid och nolltolerans mot dåliga skolor är några exempel. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Snittet vad gäller i OECD för den obligatoriska delen av skolan är 7 570 timmar medan svenska elever bara får 6 785 timmar. Målsättningen bör vara att alla elever i svensk skola på sikt bör utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har haft tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser. Studier som skattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i PISA visar på en positiv effekt för exempelvis flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share