Maj-Viol ställer ut tovat

Maj-Viol Thostrup, Rimforsa ställer ut tovningskonst på Rimforsa Strand.

RIMFORSA (LT)

– Jag har varit jätteintresserad av textil, garn och tyger, sedan jag var liten. För tio år sedan fick jag och mina arbetskamrater lära oss att tova veganfällar och jag fastnade för detta med ull.

Det säger Maj-Viol Thostrup från Rimforsa som nu ställer ut tovningskonst på Rimforsa Strand.

Text och bild: JAN HULTMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

En gård som erbjuder mycket

Mangårdsbyggnad med sjöutsikt och en boarea om 240 kvadratmeter. Funktionella ekonomibyggnader 98,7 hektar i ett skifte. Jakt i viltrika marker. Välkommen till Höckerum Östergård som är veckans gård till salu.

Share

Bibeln finns på 648 språk

United Bible Societies arbetar för att alla en dag ska ha tillgång till hela Bibeln på sitt språk. Bilderna är från lanseringen av Bibeln på språket östra lisu. Bild: JARED WONG/UBS

Enligt den nyligen släppta bibelstatistiken för 2016 finns hela Bibeln översatt till 648 språk. Det är en ökning med 85 språk jämfört med året innan då totalsiffran låg på 563 språk. Det innebär att nära 5,16 miljarder människor i dag har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår.

United Bible Societies, som består av 149 bibelsällskap världen över, har bidragit till att 61 bibelöversättningsprojekt kom i mål. Dessa består av 33 helbiblar, 11 Nya testamenten, 14 bibeldelar och tre studiebiblar. 30 av dessa biblar och bibeldelar berör 95 miljoner människor som för allra första gången får del av Bibeln på sitt modersmål.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Frihetens fiender måste misslyckas

Den fria världens öppna och demokratiska samhällen är byggda på värderingar om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans gentemot personer med andra uppfattningar. Det fruktansvärda terrordådet i Manchester – en dryg månad efter aprilattacken på Drottninggatan i Stockholm – visar åter att det finns krafter som hatar friheten och demokratin och som mördar urskillningslöst som en del av en extremistisk kamp.

Som pappa skär det särskilt starkt i hjärtat när man inser att dådet i Manchester medvetet inriktades mot en konsert som besöktes av många barn och ungdomar. Det är svårt att komma ifrån intrycket att syftet var att förorsaka extra mycket sorg och lidande genom att mörda barn. Den ytterligare dimensionen gör att det denna gång blir än mer uppenbart att orden inte räcker till för att beskriva det omänskliga i angreppet.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Nytt center på Vrinnevi

Axel Lund från studentkåren Consensus klipper bandet, assisterar gör från vänster regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), vårddirektör.

NORRKÖPING (LT)

Nu har invigning av Vrinnevisjukhusets nya konferens- och utbildningscenter skett med närvarande från sjukhusledningen, Region Östergötland, Linköpings universitet, studentorganisationen Consensus och regionstyrelsen.

Alla mötes- och föreläsningssalar i sjukhuset har flyttats till ett eget hus på området. Det innebär att de frigjorda ytorna används i vården i stället.

Text och bild: LARS T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Landsbygd och stad i symbios

Det blir allt viktigare vad vi får serverat på tallriken. Och de finaste råvarorna finns ofta runt husknuten. När vi stärker det småskaliga och lokala ger det oss också den hävstång vi behöver för att kunna motverka den globala livsmedelsindustrins värsta avarter och efterföljande monokulturer.

Det är i symbiosen mellan landsbygd och stad vi märker att allting kommer ha sitt ursprung. Den gröna näringen hämtar sin oerhörda kraft från landsbygden och för över den till staden, och staden med sina behov ger därför också liv till landsbygden. Bägge behöver varandra.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Ostsatsning som ska växa

Fredrik Heidefors från Vadstena köper gärna ost av Staffan Linde och gläds åt att Staffan åter har ostbutik i Ladugård 206.

VADSTENA (LT)

Direkt när man kommer innanför dörren till den stora lokalen hörs ett glatt hej. Hustrun är borta och kocken Mari är sjuk men Staffan Linde är här och sköter det hela.

Gäster droppar in, ofta en och en. Så här dags behövs det ingen förbeställning. Flera kommer dessutom bara för att handla och gamla stamkunder återvänder.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Brandkonferens i Linköping

Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar, talade under rubriken Klimatförändringarna ger ökade risker i samhället – vad är det som händer?.

LINKÖPING (LT)

Den brandkonferens som hölls i Linköping hade ett brett utbud av ämnen. Kopplingen till de globala målen i Agenda 2030 med reella hot och risker stod i fokus. Bland talarna fanns Pär Holmgren som berättade om klimatet framöver.

Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar talade under rubriken Klimatförändringarna ger ökade risker i samhället – vad är det som händer?

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Varför heter det som det heter?

Normlösa skrevs Normalöso år 1177 och innehåller förmodligen ett ord med betydelsen nordlig eller liknande.

MJÖLBY (LT)

Att finna ut hur platser eller landskapet där man bor fått sina namn kan vara lärorikt på många sätt. Då kan man lära sig mer om allmän historia, hur människor levde, jordbrukets förändringar och språkets utveckling.

Man kan också få mer kunskap om handel och samhällsmönster förr liksom om naturen och djurliv och därmed naturens förändringar med mera. Trots förändringarna så lever ändå mycket från förr kvar i just våra ortnamn.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Historiens vingslag känns

På Bruksgatan ligger bruksarbetarnas bostäder på rad.

FINSPÅNG (LT)

Miljön runt Finspångs slott har ett stort kulturhistoriskt värde med flertalet väl bevarade industribyggnader från 1700- och 1800-talet. Finspångs bruk är ett av Sveriges äldsta bruk som från början ägdes av kronan vilka drev ett mindre bruk fram till mitten av 1500-talet.

År 1580 kom att bli startskottet för Finspångs industrietablering i och med att nederländaren Wellam De Wijk av konung Johan III anförtroddes att sköta ledningen av Finspångs verksamhet.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share