Varför heter det som det heter?

Normlösa skrevs Normalöso år 1177 och innehåller förmodligen ett ord med betydelsen nordlig eller liknande.

MJÖLBY (LT)

Att finna ut hur platser eller landskapet där man bor fått sina namn kan vara lärorikt på många sätt. Då kan man lära sig mer om allmän historia, hur människor levde, jordbrukets förändringar och språkets utveckling. Man kan också få mer kunskap om handel och samhällsmönster förr liksom om naturen och djurliv och därmed naturens förändringar med mera. Trots förändringarna så lever ändå mycket från förr kvar i just våra ortnamn. Text och bild: HANS BLOMBERG Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share