Alla välkomnas

Lena Ohlsson Bohman arbetar som präst i Svenska kyrkan Norrköping, S:t Johannes församling

Lena Ohlsson Bohman, präst i Svenska kyrkan Norrköping, S:t Johannes församling.

NORRKÖPING (LT)

Kyrkan har alltid varit en mötesplats för människor som delar tro och gemenskap med varandra men kyrkan, tillsammans med olika samhällsaktörer och ideella föreningar, har också kommit att bli en plats där människor på flykt kan få akut hjälp med förnödenheter, tillfälliga boenden och stödsamtal.

Lena Ohlsson Bohman arbetar som präst i Svenska kyrkan Norrköping, S:t Johannes församling som är en invandrartät del av Norrköping.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160513

Share