Alliansen är överens om reformbehovet

Den senaste tidens opinionsmätningar har visat på en tydlig återhämtning för Moderaterna och att Alliansen åter är större än de rödgröna partierna. Detta är mycket glädjande. Alliansen är betydligt mer överens än många tror, vilket jag var inne på i min förra spalt. De fyra allianspartiernas respektive budgetalternativ innehåller viktiga, gemensamma delar, vilket jag också nämnde då. Bland annat identifierar partierna centrala reformområden, där Sverige behöver viktiga förändringar i form av allianspolitik. Låt mig återge en del av detta avsnitt. ”När en allt större andel av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och ofta har svag utbildningsbakgrund och låg produktivitet krävs nya reformer. Det måste bli enklare och billigare att anställa arbetskraft med lägre kvalifikationer. Möjligheterna till vuxenutbildning bör samtidigt förbättras. Som Alliansen enats om bör Arbetsförmedlingen läggas ned i sin nuvarande form. Det är nödvändigt för att kunna fördela myndighetens resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Andreas Norlén Föräldraledig riksdagsledamot (M) Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share