Är du förberedd vid en kris?

Sårbart samhälle – så arbetar Valdemarsvik förebyggande

Peter Tirheden är ny säkerhets- och beredskapssamordnare i Valdemarsviks kommun sedan den 1 december förra året

VALDEMARSVIK (LT)

Vårt samhälle blir allt mer känsligt för störningar. Elförsörjning och datakommunikation är självklarheter för oss. Men vad händer om det blir störningar, eller totalstopp? Är kommunen och vi enskilda förberedda om krisen kommer?

– Civilförsvaret har monterats ner och det måste byggas upp igen. Det är lätt att lägga ner, men betydligt svårare att bygga upp igen, säger Peter Tirheden, säkerhets- och beredskapssamordnare i kommunen.

Han tillträdde sin tjänst den 1 december förra året och en av de uppgifter han just nu ger sig i kast med är att göra en säkerhetsskyddsanalys, utifrån de krav som den nya säkerhetsskyddslagen kräver, vilken trädde i kraft den 1 april.

Inrikesminister Mikael Damberg säger i regeringens kommentar till den nya lagen att: ”Säkerhetspolisen har vid upprepade tillfällen framfört att många aktörer i dag brister i sin skyldighet att genomföra säkerhetsskyddsanalyser. Man ska kunna lita på att värdefull och känslig information förblir hemlig”.

Han pekar också på att sedan den förra lagen togs 1996 har Sverige genomgått stora förändringar.

Samtidigt som hotbilden mot vår säkerhet förändrats, har mycket av den beredskap vi tidigare hade mer eller mindre monterats ner.
– Hemvärnet var lokalt förankrat på ett helt annat sätt, men har istället blivit en nationell styrka, framhåller Tirheden.

Det fanns även en aktiv lottakår med lokala avdelningar, samtidigt som det fanns en hemskyddsorganisation. Den senare hade inte mer än sjösatts, innan den skrotades.
– Röda korset är en resurs vi måste ta tillvara på, men också andra organisationer som finns i samhället.

Kommunen får statligt stöd för att jobba med dessa frågor.

I kommunen finns en krisledningsstab på cirka 15 personer. Det finns även ett samarbete mellan olika regionala grupper, med regelbundna samlingar.
– Det är positivt att länsstyrelsen är drivande i dessa frågor. De är inte bara tillsynsmyndighet, utan även ett stöd i arbetet.

Även kommunen är en del i den totalförsvarsövning som ska genomföras nästa år.

Vi är ju oerhört sårbara beträffande elförsörjning och telekommunikation. Det finns en del elverk att sätta in. När äldreboenden en gång byggdes fanns inte samma problematik som idag. Men vid ombyggnationer, som nu med äldreboendet Ringgården, kommer givetvis detta att tas med.

Blir mobilmasterna utan el, dröjer det inte speciellt länge innan de slutar fungera. Krisorganisationen i länet har emellertid ett system för telekommunikation som då kan användas. Privat bör man tänka på att ha en radio som går på batteri, eftersom P4 kommer att användas för information. Att ha ett eget litet elverk för att klara av elförsörjningen till olika basfunktioner, inte minst för boende på landet, kan också vara en vettig investering. Frysar och eventuellt cirkulationspump, kan vara viktigt att de fungerar om den ”vanliga” elen försvinner.

Hotbilden har som sagt förändrats, men det finns sex skyddsrum i Valdemarsvik, två i Gusum och ett i Gryt. Även om dessa inte rymmer speciellt många av kommunens invånare.
– Det stora arbetet handlar i nuläget om att medvetandegöra såväl medarbetare i kommunen som folk i allmänhet, framhåller Peter Tirheden, avslutningsvis.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share