Båda belgiska talmännen på besök

På bilden ses Belgiens ambassadör i Stockholm, de båda belgiska talmännen och överste Schellekens. Alla bilder: MELKER DAHLSTRAND

I veckan har jag och riksdagen tagit emot officiellt besök från Belgiens talmän Stephanie D’Hose (senaten) och Eliane Tillieux (representanthuset). Det blev ett besök fyllt av… intressanta möten och samtal. Diskussionerna handlande om allt från konstitutionella frågor till pandemin, jämställdhet och praktiskt parlamentariskt arbete.

Vi från riksdagen besöker Bryssel ofta men Belgien alltför sällan. Det vill jag ändra på och uppmuntrar utskott och ledamöter som besöker EU-institutionerna att också göra ett besök i det belgiska parlamentet. Jag är väldigt glad över det här besöket som jag ser som ett led i att utveckla kontakterna mellan våra parlament. Jag var i Belgien 2019 och gläds åt detta svarsbesök.

Ett inslag i programmet var en fin ceremoni i riksdagen där den belgiska Nationella Minneskommitténs ordförande Jean-Pierre Schel lekens överlämnade en plakett som gåva till riksdagen till minne av Folke Bernadotte, det svenska Röda korset och de vita bussarna. Bland dem som kunde räddas av de vita bussarna från koncentrationsläger den dramatiska våren 1945 fanns 308 belgiska medborgare. Å riksdagens vägnar mottog jag också Belgiska koncentrationslägerfångarnas kors – en vittnesbörd om detta mörkaste av kapitel i mänsklighetens historia.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share