Belysning allt viktigare i våra stadskärnor

Bild: PIXHILL

SVERIGE

Belysning blir allt viktigare för tryggheten och trivseln i våra stadskärnor – särskilt under pandemin.
Att utveckla och göra våra städer och orter attraktiva ur ett socialt, samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv är både omfattande och komplext.

Det kräver inte bara specialistkompetens och helhetslösningar utan även support, service och produkter inom många områden. Belysning är ett sådant område som fått ökad betydelse för våra medlemsstäder. Det handlar om allt från att öka trygghetskänslan till att stärka stadens identitet och varumärke. Det höjer också attraktionskraften och sprider trivsel och glädje, vilket vi verkligen behöver i dessa tider, menar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.
– Vi är därför glada att kunna välkomna MK Illumination i ett fördjupat och långsiktigt samarbete som Nationell Partner.

– Som Guldpartner under många år har vi på nära håll fått allt större insikt i det betydelsefulla arbetet som Svenska Stadskärnor och medlemmarna utför. 2020 har såklart varit omvälvande för alla, men det har också visat hur viktigt det är att visa omtanke och kärlek i den offentliga miljön. Att nu bli Nationell Partner är ett självklart sätt för MK Illumination att växla upp vårt stöd. Allt handlar om att sprida glädje, inte bara till jul utan året runt. Tillsammans kraftsamlar vi för att fortsätta skapa trygga, trivsamma och levande städer i framtiden, säger Niclas Johansson, vd för MK Illumination Sweden.

Share