Beredskap – så småningom

Kvällens tre talare: Peter Borring, ordförande LRF Östergötland, Magnus Oscarsson, riksdagsman KD, och Sven Lindgren, ordförande Civilförsvarsförbundet

KINDA (LT)

Kindamats serie med temakvällar avslutades under rubriken Är vi beredda om något skulle hända? Tre föredrag och en avslutande paneldebatt svarar egentligen genomgående nej på den frågan, men många förbättringar är på gång.

Kindamats serie med temakvällar förlagda till Värgårdsskolan i Kisa avslutades med en genomlysning av beredskapen, främst ur livsmedelsperspektivet. Temat för kvällen var Är vi beredda om något skulle hända?

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Share