Biogas är mer än drivmedel

Ger både klimatnytta, självförsörjning och arbetstillfällen

[caption id="attachment_22670" align="alignnone" width="640"] Svensk biogas är viktig ut ett krisberedskapsperspektiv men bidrar även till att nå klimatmålen
samt ger arbetstillfällen. Bild: SVENSK BIOGAS[/caption] När ett land försätts i krisläge som nu under Coronapandemin är det naturligt att se över krisberedskapen. Ur ett sårbarhetsperspektiv är tillgången till drivmedel viktigt och här

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share