Bonden extra viktig vid kris

Broschyren Om krisen eller kriget kommer viktig ögonöppnare för många

Många matbutiker arbetar idag med ”just-in-time”, vilket betyder att det är få butiker som håller stora lager. Därför är strypta transporter ett mycket allvarligt läge där den lokala bonden blir extra viktig.

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Knappast någon har väl undgått Krisberedskapsveckan som pågick i hela landet. Kampanjen syftade till att öka kunskapen och beredskapen hos invånarna om en samhällskris skulle inträffa. Rekommendationen är att alla invånare bör klarar sig några dagar, men om krisen…

Arkivbild: MARIE BERGGREN

Share