Bröllop utan kyrka och präst

Jenny förrättar borgerliga vigslar i Valdemarsvik

Borgerlig vigsel. Är en vigsel utan religiösa inslag. Utförs av en vigselförrättare utsedd av länsstyrelsen.

VALDEMARSVIK (LT)

Går ni i bröllopstankar? I Valdemarsvik är tre borgerliga vigselförrättare redo att viga par i kommunhuset Strömsvik eller på annan plats i kommunen.

Länsstyrelsen har utsett Jenny Elander Ek och Lars Beckman att vara officiella vigselförrättare i Valdemarsvik.
– Ännu så länge har vi haft åtta vigslar i år och sex är inplanerade. Det är ungefär så här många vigslar det handlar om årligen, säger Jenny Elander Ek.

Hon har varit borgerlig vigselförrättare i ungefär ett år. Hon fick frågan från kommunförvaltningen om hon var intresserad av att ta sig an uppdraget och svarade ja. Det är sedan Länsstyrelsen som utser de borgerliga vigselförrättarna i respektive kommun.

Måste man ha någon särskild utbildning?
– Jag fick skriva ett kunskapstest på Länsstyrelsen och svara på frågor om relevant lagstiftning, bland annat Äktenskapsbalken.

Äktenskapsbalken reglerar äktenskapet och dess inverkan. Sedan 2009 är lagen könsneutral vilket innebär att inte bara man och kvinna kan ingå äktenskap utan även par av samma kön. Det finns regler som tar upp förutsättningar för hur man ingår och upplöser ett äktenskap. Här finns också regler som gäller ekonomi; som bestämmelser om äktenskapsförord och underhållsskyldighet.

Vad är det roligaste med uppdraget?
– Att få möta personerna som ingår äktenskap och att bröllopen är så olika. Det är en ära att få vara med på en så stor dag i människors liv, svarar Jenny Elander Ek.

Berätta om en vigsel som berört dig lite extra!
– Jag vigde ett par på Ekön för en tid sedan i fantastiska omgivningar och deras närmaste familjemedlemmar var med.

Kostar det något att gifta sig borgerligt?
– Vi tar inte betalt för själva vigseln, men tar ut reseersättning om ceremonin sker på annan plats än i kommunhuset.
– Att vara borgerlig vigselförrättare är i det närmaste ett ideellt uppdrag. Man får en liten summa, 100 kronor före skatt, för varje vigsel.

Får brudparen någon present från kommunen i samband med vigseln?
– Brudparen som vigs i kommunhuset Strömsvik föräras en blombukett.

Är du gift?
– Ja. Jag gifte mig kyrkligt. Jag tycker att det är jättekul med bröllop överlag.
Jenny Elander Ek ska i dagarna bli mamma och vara föräldraledig.
– Jag fick flera förfrågningar om vigslar i midsommarhelgen, men det vågade jag inte lova, så de uppdragen lämnade jag vidare. Närmast inplanerade vigslar för min del är i augusti.

Text: MARIA LIDBERG

Share