Bygget av nya krematoriet

Miljövänligt och anpassat till ökad befolkningsmängd

Just nu en byggarbetsplats, men snart kommer det nya krematoriet stå färdigt.

NORRKÖPING (LT)

Det senaste året har krematoriet i Norrköping genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Det nya krematoriet ska stå klart senare i år och kommer både vara mer… miljövänligt och ha en betydligt större kapacitet.

Norrköpings krematorium invigdes 1938 efter en rad turer och strider om olika förslag. Det krävdes minst fem arkitektförslag, två arkitekter och stor debatt innan krematoriet kunde byggas, och den som vill lära sig mer om detta kan läsa den bok som Norrköpingshistorikern Karl Magnus Peurell skrev till krematoriets 80-årsjubileum 2018.

En annan debatt om krematoriet ägde rum hösten 2017. Då tog kyrkorådet i Norrköpings pastorat fram ett förslag om nedläggning av Norrköpings krematorium, istället skulle tecknas ett avtal med Linköpings krematorium om att överta all krematorieverksamhet. Norrköpingsborna reagerade kraftigt mot förslaget och det blev en stor debatt, bland annat kring den etiska aspekten av att transportera avlidna till Linköping.

Kyrkorådet vägde in frågor om sårbarhet vid en eventuell samhällskris och den framtida kapaciteten i Linköping. Istället lades ett nytt förslag fram som innebar renovering och tillbyggnad av Norrköpings krematorium, och den 25 april 2018 fattade kyrkofullmäktige beslutet att krematorieverksamheten skulle bli kvar i Norrköping.

Under hösten år 2020 stängdes krematoriet ner för renovering och den 3 december 2020 togs den symboliska spadtaget som markerade byggstarten av det nya krematoriet. Byggnaden är ritad av Fredriksson arkitektkontor AB med Felix Freduenthal Lotz i spetsen och är planerad att stå klar i april 2022.

Bland annat kommer den vackra pelargång som funnits utomhus längs långsidan av Himmelstalunds kapell att återställas. Även det igensatta fönstret framme vid koret i ceremonisalen öppnas åter upp och får kasta sitt ljus på fresken av Olle Hjortzberg, som på ett finurligt sätt utnyttjat just fönstrets ljus över målningen, vilken hade gått förlorad när det stora fönstret minskades på 1960-talet.

Krematoriet ska dimensioneras för att kunna hantera Norrköpings stigande befolkningsmängd och kommer även att miljöanpassas för att göra minsta möjliga klimatavtryck. Hållbarhetsaspekten är viktig i bygget, både att det är hållbart nu och i framtiden. Norrköpings befolkningsmängd ökar och även efterfrågan på kremationer ökar. Under 2020 kremerades omkring 1 600 avlidna i Norrköping. Den nya anläggningen har tillstånd att utföra 4000 kremationer per år.

Två nya förbränningsugnar installeras vilket kommer innebära att oljeförbrukningen minskar drastiskt och förbränningen kommer att ställas om till att bli ännu mer miljövänlig med det fossilfria drivmedlet RME (rapsmetylester) som är baserat på rapsolja.

Under ombyggnationen sker kremeringen i Linköping, men all kisthantering och urnutlämning sker i Norrköping vid Norra begravningsplatsen och därifrån är det Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings egen personal som sköter transporterna av avlidna på ett värdigt sätt. Det innebär att det i princip fungerar precis som tidigare för begravningsbyråer och anhöriga. Ett nytt kylrum har iordningställts och där finns också urnförvaring och personal på plats för att hjälpa anhöriga vid hämtning av urnor till gravsättning. Himmelstalunds kapell och S:t Olofs kapell hålls stängda under renoveringen, och tills bygget är klart hänvisas istället till de övriga kapell och kyrkor som finns att tillgå. Text och bild:

TOBIAS PETTERSSON

Share