Sanslös svensk migrationspolitik

Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot.

Vlora Syla och hennes två barn, från Kosovo och Åtvidaberg, utvisas efter åtta år i Sverige. Svensk migrationspolitik är sanslös.

Tio- och hundratals tusen, och deras anhöriga, som sökt asyl i Sverige det senaste decenniet har beviljats uppehållstillstånd, i många fall på tveksamma grunder eftersom prövningen oftast sker utan att identitetshandlingar finns.

Många har också genom myndigheternas slapphet fått asyl som barn under 18 år trots att man varit mellan 20 och 30. Därtill går de flesta som fått avslag likt Vlora och hennes barn under jorden, i hopp om att senare få nya chanser till medborgarskap.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112

Share

Gott nytt valår!

Gott nytt valår och god fortsättning på det nya året! 2018 kommer att bli intensivt och spännande för alla som är intresserade av politik och om ett år kanske Sverige har en ny regering, en alliansregering som redan har inlett arbetet med att genomföra viktiga reformer. Jag är nu åter i tjänst, efter att ha varit föräldraledig under hösten, och kommer under våren att fokusera på konstitutionsutskottets granskning av bland annat Transportstyrelseskandalen. I den här spalten tänkte jag den här veckan ta upp migrationspolitiken.

Det rapporterades nyligen att Migrationsverket ska säga upp personal och att antalet asylsökande till Sverige nu ligger på normala nivåer. Allt är dock relativt. Om man tittar på siffror för de senaste 20-30 åren ligger antalet människor som söker asyl i Sverige fortsatt på höga nivåer, även om det förstås är långt till den unikt höga inströmningen hösten 2015. De nivåer som nu råder skulle ha ansetts höga och föranlett diskussion för tio år sedan.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112

Share
Share

Det nya året för med sig risker för svensk ekonomi

Nu är det bara ett par dagar kvar av 2017. Låt mig önska alla läsare ett Gott Nytt År och ett trevligt nyårsfirande. Efter varje fest som blir för trevlig finns dock risken för baksmälla. Jag vill inte spekulera om vad läsekretsen ska ägna sig åt på nyårsafton, men jag kan konstatera att regeringens ekonomiska politik är så expansiv och så ”feltajmad” att riskerna för en baksmälla är betydande.

Det nya året för med sig påtagliga risker för svensk ekonomi. Det illustrerades av finansministern själv, när hon för någon vecka sedan presenterade reviderade bedömningar av det ekonomiska läget. Bedömningen av den ekonomiska tillväxten 2017 reviderades ner och arbetslösheten reviderades upp. En stark offentlig ekonomi och en stabil makroekonomisk miljö är viktiga förutsättningar för att skapa tillväxt och välstånd. Det gör att människor och företag vågar konsumera och investera samt att banker och andra länder vågar låna ut pengar till Sverige till goda villkor.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171229

Share

Skärpta straff

Inledningsvis vill jag önska dig, ärade läsare, en riktigt God Jul så här dan före dan före dopparedan. Jag hoppas att du och dina närmaste får en fin julhelg med mycket gemenskap, värme och kärlek. Så här i juletid vill man egentligen inte skriva om tillvarons mörka sidor, men en fråga som varit aktuell hela hösten och blivit extra aktuell den senaste veckan rör sexuella övergrepp.

Ett av höstens stora samtalsämnen har varit Metookampanjen. Den har medfört att många, som tidigare hållit tyst om trakasserier och övergrepp, nu vågar berätta. Det är, som jag skrivit tidigare på denna plats, bra och viktigt och kommer förhoppningsvis att leda till bestående förändringar.

Den allra senaste tiden har flera händelser lett till att debatten om sexuella övergrepp blivit än mer intensiv. Jag tänker på överfallsvåldtäkterna i Malmö, de friande domarna i en uppmärksammad rättegång om en gruppvåldtäkt och regeringens förslag om förändringar i sexualbrottslagstiftningen.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222

Share

Alliansledarna hos Ulf Kristersson

I veckan träffades Alliansens fyra partiledare hemma hos Ulf Kristersson i Strängnäs. Det var symboliskt sett ett viktigt möte, som tydligt markerar att alliansledarna är överens om fortsatt samarbete, om en gemensam kraftsamling inför höstens val och om att bilda regering efter valet om valresultatet medger det.

Allianspartierna har redan samma syn på många frågor, inte minst läget i ekonomin och behovet av reformer, vilket jag skrivit om tidigare. Alliansen står också enig i sin kritik av regeringens ekonomiska politik, vilket är temat för dagens text, som bygger på den analys som görs i den alliansgemensamma delen av de fyra partiernas budgetmotioner denna höst.

Sveriges välstånd kan inte tas för givet. För att Sverige också fortsatt ska vara ett av världens mest framgångsrika länder krävs att de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt och jobb i Sverige hela tiden ses över och förbättras.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171215

Share

Metoo-kampanjen

Metoo-kampanjen är en av höstens viktigaste händelser. Här nedan återger jag ett inlägg jag skrev på Facebook i oktober. Det är lika giltigt idag. Härutöver tänkte jag den här veckan peka på att Sverige befinner sig i en ovanlig högkonjunktur, där flera saker inte fungerar som de brukar. Obalanserna på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är betydande. Texten bygger på resonemang som allianspartierna är överens om i sina ekonomiska motioner.

Men först om Metoo-kampanjen: Det är omöjligt att inte bli berörd – gripen – av de många berättelser som strömmar in under #metoo. Jag är kanske naiv men jag är chockad och upprörd över den flodvåg av trakasserier, påhopp och övergrepp som flickor och kvinnor tvingas och har tvingats utstå.

Eftersom jag känner många kvinnor som har berättat får jag förutsätta att jag också känner många män som har begått dessa handlingar. Jag hoppas dessa män och alla andra förövare idag känner skam, skuld och ånger. Jag befarar att alltför få gör det.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171208

Share

Stödet ökar för Natomedlemskap

På frågan ”Bör Sverige gå med i Nato?” svarar i dag 43,5 procent ”ja”. Motsvarande andel i en opinionsundersökning från 2014 var 37 procent, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter. Det framgår av en opinionsundersökning, som presenterades i tisdags och som utförts av Demoskop på uppdrag av den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld.

Mest framträdande, enligt Frivärlds analys av opinionsundersökningen, är ett ökat stöd bland kvinnor och rödgröna väljare. 39 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att Sverige bör gå med i Nato, vilket innebär en ökning med hela 14 procentenheter jämfört med 2014. Stödet för ett svenskt Natomedlemskap bland rödgröna väljare ligger i dag på 27 procent, jämfört med 20 procent år 2014.

Det här är glädjande och visar effekten av att samtliga fyra allianspartier nu står bakom en svensk medlemsansökan och aktivt har bildat opinion. Parallellt med åtgärder för att stärka vårt eget försvar måste vi utöka våra internationella försvarssamarbeten, särskilt det med Nato. Ett svenskt medlemskap i Nato har aldrig varit så angeläget som det är i dag.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171201

Share

En förslösad högkonjunktur

Just nu handlar den politiska debatten om många saker, men inte om det som är politikens kärna: den ekonomiska politiken. Jag vill därför den här veckan uppmärksamma att regeringen slösar bort den rådande högkonjunkturen och för en potentiellt mycket riskabel ekonomisk politik med stora utgifter och ännu större utgiftslöften – vilket eldar på konjunkturen och riskerar att skapa behov av stora åtstramningar så snart lågkonjunkturen kommer. Detta uppmärksammas så här i den moderata budgetmotionen denna höst.

”I många delar följer den nuvarande högkonjunkturen det normala mönstret. Arbetslösheten sjunker när exportmöjligheterna för svenska företag ökar och den inhemska konsumtionen är stark. Utanförskapet stabiliseras och utgifterna för bland annat a-kassa ökar långsammare. Skatteinkomsterna ökar snabbare än förväntat, inkomsterna för 2018 väntas nu bli nästan 40 miljarder kronor högre jämfört med prognoserna för ett år sedan. Fastighetspriserna stiger och skuldsättningen ökar.

Andreas Norlén
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171124

Share

Alliansen är överens om reformbehovet

Den senaste tidens opinionsmätningar har visat på en tydlig återhämtning för Moderaterna och att Alliansen åter är större än de rödgröna partierna. Detta är mycket glädjande. Alliansen är betydligt mer överens än många tror, vilket jag var inne på i min förra spalt.

De fyra allianspartiernas respektive budgetalternativ innehåller viktiga, gemensamma delar, vilket jag också nämnde då. Bland annat identifierar partierna centrala reformområden, där Sverige behöver viktiga förändringar i form av allianspolitik. Låt mig återge en del av detta avsnitt.

”När en allt större andel av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och ofta har svag utbildningsbakgrund och låg produktivitet krävs nya reformer. Det måste bli enklare och billigare att anställa arbetskraft med lägre kvalifikationer. Möjligheterna till vuxenutbildning bör samtidigt förbättras. Som Alliansen enats om bör Arbetsförmedlingen läggas ned i sin nuvarande form. Det är nödvändigt för att kunna fördela myndighetens resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

Andreas Norlén
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117

Share

Alliansen överens om synen på ekonomin

Det har det senaste året talats mycket om att Alliansen inte mår bra och att sammanhållningen mellan allianspartierna sviktar. Ett tydligt tecken på att de beskrivningarna är överdrivna är att Alliansen är helt överens om synen på svensk ekonomi.

Visserligen lämnade respektive alliansparti (tyvärr) varsin budgetmotion i oktober, med varsitt alternativ till regeringens budget för 2018, men respektive budgetmotion inleddes med identiska analyser av Sveriges ekonomi som partierna förhandlat sig fram till. Låt mig återge en del av denna analys, som alltså samtliga fyra partier står bakom och som därmed utgör en grund för en gemensam ekonomisk politik.

”Ett starkt BNP-utfall för det andra kvartalet 2017 indikerar, tillsammans med positiva utfall för förtroendeindikatorer, att högkonjunkturen fortsätter starkare än vad som tidigare förutsagts. Tillväxten har reviderats upp till 3,1 procent för 2017 och 2,5 procent 2018. Investeringarna har ökat i Sverige sedan 2014 och har varit en viktig drivkraft för tillväxten.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share