Sätter press i biodrivmedelsfrågan

Regionens arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider

Region Östergötland menar att biodrivmedel med hög klimatprestanda fortsatt kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga och bidra till klimatomställningen. Bild: BIOGAS ÖST

Region Östergötlands aktiva arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider. I två remissvar trycker regionrådet Julie Tran (C) på att biodrivmedel bidrar till klimatomställningen.

Share

Det råder ingen platsbrist på sjön

Sjöfart är en grundpelare för svensk ekonomi

Ett medelstort fartyg i Östersjön kan motsvara 500 lastbilar på de svenska vägarna.

Sverige är en sjöfartsnation. Med en av Europas längsta kuster och ca 150 hamnar finns goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter. Många av Sveriges hamnar…

Share

Debattartikel: Lucia – ljus i mörkret

Hennes öde tillhör tyvärr inte det förgångna

Det är mer än sjuttonhundra år sedan Lucia dödades men hennes öde tillhör dessvärre inte det förgångna. Bild: MAGNUS ARONSSON/IKON

SVERIGE

En ung flicka blev bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. Nu på söndag firar vi hennes minne.

Share

Viktig utredning för östgötska skogarna

Utredningen som skulle stärka äganderätten i skogen har presenterats. Resultatet ser dock ut som att äganderätten, utredningens huvuddirektiv, snarare försvagas än stärks.

Share

Coronatider: Kosläpp utan folkfest

Arlas populära kosläpp sänds bara online

Inställd folkfest. Årets kosläpp kommer att sändas online på grund av coronapandemin.

I år ställer vi på Arla tyvärr in den publika delen av kosläppen och sänder online för att inte riskera smittspridning från corona. Det brukar vara folkfest. Bullar och

Share

Kunskapsklyftan – vad gör vi?

Stora betygsskillnader mellan flickor och pojkar

Pojkarnas skolbetyg halkar efter flickornas allt mer vilket är ett problem både för individen och samhället i stort.

I Östergötland är det endast i en kommun, Ydre, som pojkarna har bättre genomsnittligt meritvärde än flickorna avseende slutbetyg från årskurs 9.

Share

Protester mot nedläggning

Arla kritiseras för beslut angående Boxholms mejeri

Boxholms mejeri räknar sina anor från 1890. Arlas beslut att lägga ned mejeriet har möts av stora protester.

Boxholms mejeri, i södra Östergötland, är troligen Sveriges äldsta mejeri. För några år sedan köptes mejeriet av den multinationella mejerijätten Arla.

Share

Rösta i EU-valet – för ett bättre klimat

Utsläppen skulle minska drastiskt med europisk koldioxidskatt

Om EU med närmare 500 miljoner invånare blir ledande i världen på klimatområdet får det en stor kraft.

I ett tal i Paris den 9 maj 1950 föreslog dåvarande utrikesministern i Frankrike Robert Schuman att en kol- och stålunion skulle bildas mellan Frankrike och Tyskland för att förhindra ett nytt krig mellan länderna.

Share

Juno Blom ny ordförande för Östgötaliberalerna

Årsmötesreferat från Liberalerna Östergötlands årsmöte den 27 april

Årsmötestalare på Liberalerna Östergötlands årsmöte var riksdagsledamoten Allan Widman, Malmö.

Liberalerna i Östergötland har hållit årsmöte i pingstkyrkans lokaler i Motala med ett 70-tal deltagare, varav 57 var ombud.

Share