De mänskliga rättigheterna hotas

Terrorattacken i Paris visade tydligt att det i Europa finns människor som hatar frihet, öppenhet, jämställdhet och allt annat våra demokratiska samhällen står för och som är beredda att mörda urskillningslöst för att främja sina extremistiska ideal. Den fria världen vann det kalla kriget mellan friheten i väst och förtrycket i öst. Vi måste vinna även den kamp som nu rasar mellan demokrati och extremism. Polisiära och militära insatser är nödvändiga, men det är också avgörande att vi vinner slaget om människors värderingar. För 65 år sedan instiftades den 10 december – igår – som den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Det är dock ett sorgligt faktum att demokratins principer inte delas av alla medborgare. Att ändra på det måste vara en prioriterad fråga för en kommande nationell institution för mänskliga rättigheter. Diskussionen om mänskliga rättigheter har alltmer kommit att handla om så kallade sociala rättigheter, som kräver offentlig finansiering för att tillgodoses, men samhällsut-vecklingen visar att det nu krävs hårt arbete för att öka kunskapen om och stödet för de mest grundläggande fri- och rättigheterna såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten att forma sitt eget liv. ANDREAS NORLÉN Riksdagsledamot (M) och KU:s ordförande Fortsättning publicerad i papperstidningen 151211

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share