De utforskar fenomenet pengar

Hur har pandemin påverkat ungdomars syn på arbete, ekonomi och hållbarhet?

Frances Lucas, projektledare för projektet Pengar och Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum. Bild: ANNA REDMALM

NORRKÖPING (LT)

Vad är egentligen fenomenet pengar och hur står denna komplexa uppfinning i relation till jordens resurser? Det ska ungdomar utforska i projektet “Pengar!”, och frågan har fått… ökad relevans i samband med coronapandemin.

I projektet “Pengar!” ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska fenomenet pengar, bland annat genom att skapa en crowdfunding-finansierad hållbarhetsfond som de själva styr över. Tidigare har projektet fått 5,3 miljoner i bidrag från Arvsfonden.

Projektet ska även resultera i en interaktiv digital plattform skapad av unga samt en utställning på Arbetets museum som sedan fortsätter ut på turné över landet. Syftet är att skapa kunskap om hur människor ser på pengar i relation till arbete, tillväxt och planetens begränsade resurser, men också att utforska möjligheter kring både dagens och framtidens ekonomiska system.

Bakom projektet står Arbetets museum i Norrköping, som har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs tillsammans med en rad samarbetspartners, bland annat Stockholm Environment Institute, Sensus studieförbund, Swedbank, Unga hörselskadade, Hupax, Fältbiologerna, Stiftelsen Jiddra inte, Changemaker Educations, Teater K, Ekobanken och KKV.

– Det ska bli oerhört spännande och lärorikt att få jobba med projektet. Pengar är en av mänsklighetens mest geniala innovationer som exempelvis ger oss motivation att arbeta och möjlighet att bygga välfärdsstater. Men idag leder lusten efter pengar också till en ohållbar förbrukning av jordens resurser och sociala obalanser. Finns det ekonomiska system där pengar mer jämlikt gynnar mänskligheten utan att skada planeten?, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

Projektet startade redan i början av 2020, men sedan kom coronapandemin och ändrade förutsättningarna i ett huj.

– Vi såg ett behov av att bredda projektet. Vi kan helt enkelt inte diskutera pengar, jobb och framtid utan att diskutera pandemins effekter. Hur kommer arbetsmarknaden se ut för dagens unga? Har ungdomars syn på högoch lågstatusyrken förändrats i och med ett ökat fokus på samhällskritiska yrken? Kan den rådande krisen ge upphov till nya idéer på vägen mot en hållbar framtid? Det är frågor vi vill undersöka, säger Frances Lucas, projektledare.

Därför byggs nu projektet “Pengar!” ut med det nya delprojektet ”När kriser föder visioner”. Med hjälp av medel från Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa ska Arbetets museum undersöka hur pandemin har påverkat normer och visioner kring yrkesliv och ekonomi hos ungdomar såväl som representanter för näringsliv och offentlig sektor.

– Under 2020 har vi sett hur världen ställt om för att klara Covid-19-krisen. Vi undrar om den här viljan till omställning även kan bli en språngbräda mot en hållbar världsekonomi, med ungdomar i en drivande roll, säger Niklas Cserhalmi.

Utställningen ”Pengar!” planeras öppna på Arbetets museum 2022.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share