Den gröna kollapsen

Miljöpartiets kollaps i opinionen kommer av en kombination av en felsatsning i vilka frågor svenskarna bryr sig om och en vänstersväng som gjort dem irrelevanta. Maslows behovspyramid heter modellen som utvecklades av den amerikanska psykologen Maslow på 40-talet och visar hur olika mänskliga behov rangordnas mot varandra. Den säger att innan vi har tak över huvudet, mat och vatten kan vi inte bry oss om värden som självförverkligande. Människor söker först uppfyllelse av grundläggande behov. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share