En ort på frammarsch

Samverkande krafter råder i Rejmyre

Framför den återuppståndna macken i Rejmyre: Fredrik Franzén, Per Nilsson och Anders Svensson.

REJMYRE (LT)

I Rejmyre samverkar ett byaråd och representant för handeln tillsammans med en platsutvecklare, för att ta tillvara ortens historia och kultur. Med vilja och engagemang samarbetar de med gemensamma krafter mot ett gemensamt mål, att göra orten till en bra, levande landsbygd och boendemiljö.

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share