En vandring med innehåll

Digital kulturverkstad i Ydre ska ge mervärde till utflyktsmål

Gert Svensson och Britta Thunberg, Asby Uddes hembygdsförening, diskuterar hur man bäst kan ta tillvara kulturarvet digitalt med kursledaren Mia Sandell.

YDRE (LT)

Kulturarv Östergötland och studieförbundet Bilda samarbetar om utbildning för föreningar att ta vara på kulturarv digitalt. Syftet är tudelat, dels att bevara och tillgängliggöra material över nätet, dels marknad-sföra föreningarnas utflyktsmål. Det berättar kursledaren Mia Sandell…

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share