Ett besök på hembygdsberget

Många mysiga hus i Ringarums hembygdsförenings ägo

Prinsessan på ärten är en av sagorna längs sagostigen.

RINGARUM (LT)

Just nu råder lugn vid Ringarums hembygdsgård, men det går att besöka hembygdsberget på egen hand. Gör i ordning en fikakorg och njut av den trevliga miljön och lär dig mer om husen på platsen.

Ringarums hembygdsförening bildades den 29 januari 1933 och initiativtagare var Josef Lindeskog, Sven Petter Hollertz, Ivar Svensson och Baltzar Jennes.

Tomtmarken till Hembygdsgården förvärvades av Holmens bruk och Ryggåsstugan var den första byggnaden som uppfördes. Den byggdes omkring 1760 och dess ursprungliga plats var på sydöstra sidan av vägen till Lilla Norrby, strax innan Hembygdsgården. Augusta Löfgren bodde där fram till sin död 1932. Stugan köptes då på auktion av S P Hollertz som sedan bjöd ut den till föreningen för inköpspris.

Ivar Svensson, vars föräldrar tidigare hade bott i stugan, betalade stugan och skänkte den till föreningen. Innan huset revs togs kopior av vägg- och panelmönster och detta återfinns nu i stugan sedan den blivit återuppförd på sin nuvarande plats.

I början av 00-talet började stugan bli sliten och var i behov av en renovering. Flera av stockarna på gaveln var i dåligt skick efter att ha blivit angripna av husbock, trämask och andra skadeinsekter. Väder och vind hade även gått hårt åt timmerknutarna som på flera ställen börjat murkna. 2010 skedde därför en rejäl restaurering. Skadade delar av väggarnas stockar och knutar ersattes liksom delar av dörrkarm och tröskel. Husgrund, tak och vindskivor renoverades och väggar och fönster målades.

Men det finns flera fina byggnader att kolla in om man besöker hembygdsberget. Strax intill Ryggåsstugan står en loftbod som flyttades till berget 1933 från en gård i utkanten av Ringarum, och i närheten ligger även dansbanan med sin fina utsikt över bygden.

Den nuvarande dansbanan byggdes 1953 och några år senare uppfördes kiosken och det åttakantiga taket byggdes 2005-2007.

Alla byggnaderna vid hembygdsgården har flyttats dit. Det gäller till exempel kaffestugan Skogen som har skänkts av Elewina Theorell. Den var ursprungligen undantagsstuga vid torpet Stenvad under Sverkersholm och byggdes på 1860-talet.

Den som sist bodde i stugan var Augusta Borg, allmänt kallad Augusta på Skogen. Stugan återuppfördes vid Hembygdsgården 1956 och förlängdes då tre meter.

På området finns även ett hembygdsmuseum som ligger i ett gammalt såghus från Fyllingarum. Museet stod klart 1992 och tio år senare uppfördes en tillbyggnad som innehåller Ringarums hembygdsarkiv.

Det finns även en ladugård från Västra Lund, ett torp tillhörande Algutsbo som ingick i det Burensköldska fideikomisset. Då ny ladugård uppfördes skänktes den gamla till hembygdsföreningen och sommaren 1935 var byggnaden återuppförd.

Det finns även en smedja från byn Nääs som skänktes till föreningen 1934 men inte kom på plats förrän fem år senare. Smedjan har flyttats och byggts om flera gånger innan den fick sin nuvarande plats och utformning.

Men hembygdsgården är inte bara för de äldre. I höstas öppnade en sagostig runt området där barn kan gå och stanna till vid ett antal stopp. Här och var finns små figurer och hus som går att titta in i. Slingan är utmärkt med vita markeringar och är framkomlig med barnvagn.

Många av de mest kända sagorna har varit förebild och det finns även sagotexter uppsatta att läsa så att det blir en riktigt härlig sagostund. Bland annat kan man läsa Elsa Beskows “Tomtebobarnen”, “Snövit och de sju dvärgarna” och “Rödluvan och vargen”. Under några veckor i december byttes sagostigen ut mot en tomtestig, som en utomhusvariant av traditionen “Tomtar på loftet”.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share