Ett hälsosammare Boxholm

Hälsoguidesamordaren Annelie Eriksson vill inspirera

Annelie Eriksson och Mårten Nylén är glada över den stora uppslutningen och intresset vid Mårtens föreläsning Resultat, balans och lite magi.

BOXHOLM (LT)

Ett hälsosammare Boxholm! Det är något som hälsoguidesamordnare Annelie Eriksson jobbar för. Till sin hjälp har hon några av kommunens hälsoguider. En dag i veckan är Annelie ledig från sitt arbete inom omsorgen för att arbeta med projektet och mycket har hänt sedan hon tillträdde tjänsten den 1 februari i år.

Projektet Välmående Boxholm har pågått sedan 2015 och är ett samarbete mellan Vårdcentralen och Boxholms kommun. En viktig del var utbildningen av hälsoguider som pågick under 2017 och 2018.

Ansvarig för projektet var hälsoinformatör Alexandra Lundvall White som är anställd på Vårdcentralen i Boxholm. Totalt deltog 33 personer i steg 1 av utbildningen och mer än hälften av dem fortsatte i steg 2. Deltagarna fick lära sig allmänt om psykisk och fysisk hälsa, kost, träning, sömn, relationer, missbruk med mera.

Många övningsmoment ingick, framförallt ”det goda samtalet”. En del av hälsoguiderna har valt att vara aktiva i den meningen att de vill dela med sig av sina kunskaper till fler. Detta var också projektets mål även om den som ville kunde gå utbildningen enbart av eget intresse. En av de mest aktiva hälsoguiderna är Annelie Eriksson som direkt efter utbildningen delade med sig av olika tips om kost. träning och inspiration varje dag under ett helt år via sitt Instagramkonto. Hon fick nästan 500 följare.

– Jag blev jätteglad när jag fick frågan om jag ville vara samordnare för hälsoguiderna, berättar Annelie. Hälsoläget har visserligen förbättrats i kommunen och sjukskrivningarna minskar men mycket kan göras för att det ska bli ännu bättre. Nu har jag det här året på mig och sedan får statistiken visa om jag har lyckats.

I slutet av mars samlade Annelie de hälsoguider som visat intresse för att på olika sätt förmedla sina kunskaper till allmänheten i Boxholm. Vid den träffen var också Alexandra närvarande.
– Vi är glada för att hälsoläget i kommunen har förbättras, sade Alexandra, men fortfarande har Boxholm det tredje högsta ohälsotalet i länet. Vi ser att depression och ångest minskar bland kvinnor men att det tyvärr ökar bland män. Övervikt och stillasittande är också ett problem vi ser. Nu vill vi aktivera hälsoguiderna för att nå ut till nya grupper och inspirera kommuninvånarna till en hälsosammare livsstil.

Under träffen med hälsoguiderna framfördes många bra idéer varav flera redan har verkställts. Bland annat finns det nu två promenadgrupper, en på fredagsmorgnar och en på tisdagskvällar. En löpargrupp har bildats som träffas på onsdagskvällar. Under april och maj genomfördes en stegutmaning som lockade många deltagare.

Under 61 dagar var kravet att man skulle ha gått minst 10 000 steg 50 av dagarna för att vara med i utlottningen av fina priser. Inom hemtjänsten, barnomsorgen och pensionärsföreningar har testgrupper med totalt fem deltagare i varje grupp samlats.

Deltagarna erbjöds gratis hälsokontroll april/maj och med stöd av hälsoguider kommer de att få råd och tips för att göra eventuella livsstilsförändringar. En ny hälsokontroll kommer att erbjudas i december för att se vilken effekt förändringarna har haft.

I början av maj anlitade Annelie Mårten Nylen till en föreläsning i Folkets Hus. Mårten är en välkänd och mycket anlitad föreläsare och utbildare inom hälsa. Han berättade engagerat och inspirerande om en hälsosam och varaktig livsstil med utgångspunkt från sin bok ”Resultat, balans och lite magi”. Föreläsningen, som var gratis, lockade många besökare. Det var också många som köpte Mårtens bok efter föreläsningen. Mårten talade mycket om balans i tillvaron och han gjorde det med hjälp av något han kallade för balansbordet.

– Balansbordet har fyra ben, menar Mårten, och det är motion – kost – vila och mental balans. Man måste börja med det ben som man vet med sig om inte står stadigt. Många gånger kan det räcka med små förändringar. Och skjut inte upp det utan börja idag. Våga försöka att förändra och glöm inte att le massor på vägen, uppmanade Mårten lyssnarna.

Vid Nationaldagsfirandet i Folkets park medverkade Annelie och några av hälsoguiderna med information om sitt arbete. Den som ville kunde gå en tipspromenad med fina priser. Frågorna handlade förstås om hälsa, kost och träning.

Även personal från Simhallen medverkade med information om deras fina utbud med olika träningspass och andra möjligheter till aktiviteter.

Annelie, och de hälsoguider som tillsammans med henne vill fortsätta att jobba för ett hälsosammare Boxholm, har många idéer. En del av dem är, som beskrivits, redan sjösatta medan en del förhoppningsvis kommer att förverkligas under året.

Redan nu erbjuds föreläsningar hos föreningar och vid olika sammankomster. Hälsoguiderna kan ställa upp som träningskompisar till de som är ovana om man till exempel vill börja gå på gruppträningspass eller till gym.

Det finns ett Facebook- och ett Instagramkonto där Annelie och hälsoguiderna regelbundet lägger in information och träningstips, tips om nyttig mat och boktips inom området hälsa. Eventuellt kan det bli en hälsomässa eller en hälsodag och kanske någon ny större föreläsning på Folkets hus till hösten.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra, menar Annelie. Och förstås ekonomin och möjligheten för hälsoguiderna att ställa upp, tillägger hon med ett skratt. Men jag ska i alla fall göra mitt bästa för att förbättra statistiken när det gäller hälsa bland våra kommuninvånare. Det kan ge mig en chans att få vara kvar även efter att det här projektet är avslutat för jag tycker att det här är så kul.

– Att leva mer hälsosamt är inget man gör bara tillfälligt utan det är ett livslångt projekt. Och det bästa av allt är att det är aldrig försent att ändra på dåliga vanor. Inget behöver heller vara krångligt och svårt. Även små förändringar gör skillnad.

Text och bild: GEN LARSSON

Share