Fårnäringen diskuterades i riksdagen

En översyn av rovdjurpolitiken nödvändig för svensk fåravel

Fårfarmare Ulf Ekholm Värmland och Jonas Karlsson Östergötland med Magnus Oscarsson, arrangör och riksdagsman för KD (mitten).

SVERIGE (LT)

Den 17 november 2021 arrangerade Magnus Oscarsson, KD, tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet Fårnäringens dag i Riksdagen. Moderator var Mikael Bäckström,… LRF entreprenad. En anledning till mötet var att synliggöra för riksdagen Sveriges stora utmaningar när det gäller den viktiga fårnäringen.

Fler och fler lammproducenter lägger ned produktionen och många farmare slutar hellre än att se sina får bli rivna. Ulf Ekholm Värmland och Jonas Karlsson Östergötland båda lammproducenter berättade om hur tufft det är att leva i vargrevir.

– Staketen kostar enormt med pengar (bidragen räcker inte för att täcka kostnaderna), och de skyddar ändå inte. Exempelvis så ställer strandskyddet även till problem då det är förbjudet att stängsla in beten där fåren finns. Lagar och regelverk är så komplicerade att även om vi gör allt vad vi kan hjälper det inte. berättar de.

Många lammproducenter vittnar om den frustration och förtvivlan det innebär att se sina får bli rivna. När vargar angriper en flock dödar de inte enbart för föda utan hela flocken blir angripen. Besättningarna blir därför så skadade att de måste avlivas på grund av det svåra lidandet vargarna åstadkommer.

Att som ägare se sina djurs lidande och även tvingas avliva dem är obegripligt plågsamt. Beteendet ligger i vargens natur, och kan jämföras med lodjur som endast tar ett djur för att få mat.

Carina Christiansen, författare till Vargen och statsmakten, poängterade med kraft att vargstammens expansion och de krångliga regelverken leder till en allvarlig klyfta mellan stad och landsbygd. Demokratiskt fattade beslut efterlevs inte och vargarnas antal ökar hela tiden.

Naturvårdsverket har inte begripit problemen och de regler som sätts upp gör att det i många fall är omöjligt att verka som lammproducent.

Det är bekymmersamt och har skapat brist på svenskt lammkött. Isabella Maretti, vd för Svenskt kött, betonar att de flesta konsumenter vill äta svenskt kött. När det gäller lammkött är det svårt eftersom 70 procent är importerat.

Per Frankelius lyfter upp ytterligare en aspekt på att fåraveln försvinner. Det är klimatsmart att köpa svenskt kött eftersom betande djur bidrar till biologisk mångfald.

Att fåret är ett trevligt och nyttigt djur ur många aspekter kan många intyga. De håller snyggt i hagar och grönområden, är trevliga att umgås med och som sagt bidrar till nyttiga produkter.

Lammproducenterna är kreativa och det visade sig genom att de bjöd på glass, ost, många olika sorters korv, med mera, allt produkter av lamm och får.

Det hopp som återstår för svensk fåravel är att Riksdagen vaknar upp och ser över besluten om rovdjurspolitiken, vilket är nödvändigt för den vikande fårnäringen i Sverige.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: MAGNUS OSCARSSON

Share