Finspång berikas med skolskog

Marika Sjödin har lett projektet Skolskogar .

Kommunen håller med skogsområden för skolbarn och allmänhet

FINSPÅNG (LT)

Under förra året har sju skogsområden inom Finspångs tätort märkts upp till så kallade skolskogar. Syftet är att främja lärandet i naturen och skogarna är tillgängliga för skolbarn i alla åldrar såväl som för allmänheten. Den som arbetet med projektet är Marika Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share