Fler poliser behövs

Det har på senare tid begåtts en grad grova våldsbrott på olika håll i landet. För oss östgötar är knivmordet på en 18-åring i Motala det som kommer närmast. Det känns också extra otäckt, eftersom det begicks dagtid, mitt i centrala Motala. Polisen har på ett föredömligt sätt satt in stora resurser för att klara upp mordet, men generellt sett har förtroendet för polisen fallit kraftigt det senaste året. Det är tydligt att det krävs krafttag för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten. Samhällsutvecklingen och befolkningsutvecklingen gör att det behövs fler poliser för att utreda och bekämpa brott. Stölder, våldsb∫rott, bedrägerier, det ökade terrorhotet, flyktingströmmarna och framväxten av parallella samhällen i några av våra mest brottsutsatta förorter är exempel på de utmaningar svensk polis står inför. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning i papperstidningen 161216

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share