Granliden läggs ner

Kyrkan fylldes till sista plats av uppretade Tjällmobor som tycker att nedläggningen av och informationen till alla berörda på äldreboendet Granliden har skötts mycket dåligt.

Kyrkan fylldes till sista plats av uppretade Tjällmobor som tycker att nedläggningen av och informationen till alla berörda på äldreboendet Granliden har skötts mycket dåligt.

TJÄLLMO (LT)

Tjällmoborna gick man ur huse när Byalaget anordnade en träff med ansvariga politiker från Motala om nedläggningen av Granlidens vårdboende i Tjällmo. I all hast fick man byta lokal då församlingshemmets ytor inte räckte till. Även kyrkan fylldes till sista plats.

Tyvärr var inte ljudanläggningen anpassad till den ekande kyrkan, så många frågor och svar kunde inte höras ordentligt.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150828

Share