Granskning av detaljplan

Planarkitekten Martin Trpkovski med förslaget över Kamrer Nilssons park som ska granskas.

ÅTVIDABERG (LT)

Arbetet med detaljplanen för Kamrer Nilssons park är inne i sitt slutskede. Det är en del av grönområdet som berörs för ett troligt byggande av nya bostäder. Allmänhet och berörda ges en sista chans att inkomma med synpunkter. Bostadsbristen är liksom på många hålla i landet, stor i Åtvidaberg. Man tittar på olika områden som kan tänkas komma ifråga som tomtmark för bostäder. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 171229

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share