Han valde en ny bana i livet

Tron tog honom från Vännäs till Skänninge

Maggan och Mats Wedberg gillar Skänninge med den historiska miljön. Dottern Selma (längst till vänster) bor i Stockholm, men kommer gärna på besök.

SKÄNNINGE (LT)

Skänninge Missionskyrka som numera tillhör Equmeniakyrkan fick hösten 2019 en ny pastor. Mats Wedberg flyttade med familj från Vännäs i Västerbotten till Skänninge mitt i den östgötska myllan. Det är hans första pastorstjänst och en ny och annorlunda uppgift i livet började.

Mats är uppväxt i Vännäs. Redan 1894 drogs norra stambanan genom orten, vilket gjorde platsen viktig som järnvägsknut, och ett givet intresse för åtskilliga ungdomar vid val av yrke. Så blev det även för Mats och i många år gav han sitt yrkesverksamma liv till järnvägen som teletekniker.

Under utbildningen hittade han sin fru Margareta i Ängelholm, Skåne. Hon följde med till Vännäs och det var först 2019 som de styrde kosan söderut.

Varför bryta upp från en trygg och säker anställning och våga en helt ny inriktning i livet?
Mats berättar:
– Min far var bonde och min mor skolsköterska. Familjen var aktiv i Missionskyrkan Vännäs och jag kom att dela deras tro. Under ungdomen kom den kristna tron att betyda mycket för mig. Jag gick fyraårigt tekniskt gymnasium och började sedan vid järnvägen. Familj, barn, hus engagemang rullade på i livet som för så många andra. Jag arbetade mycket vilket även innebar många resor. Så kom jag till en värdemässig, intellektuell och andlig kris i mitt liv. Jag började ifrågasätta pengar och lönsamhet som det enda värdet i livet. Efter alla år i arbetslivet såg jag hur lönsamhetstanken blev en allenarådande drivkraft och allt utom vinsten blev värdelöst.

Mats tog konsekvensen av sina tankar och 2010 sa han upp sig från sin tjänst och tryggheten i en fast anställning. Inom sig hade han en ny drivkraft. Det var att Jesus och hans undervisning i evangelierna var nyckeln till ett meningsfullt liv.
– Jag började inse att Jesus var den konsult samhället behövde. Vårt värde ligger inte i prestation utan i att vara älskade som vi är, betonar han.

Att säga upp sig var en befrielse. Plötsligt fanns tid till att lyssna till fåglarnas kvitter och njuta av allt det sköna som naturen ger. Men inom sig undrade han, nu när han fått tankefrihet, vart hans val skulle bära honom. Han ville emellertid inte gå arbetslös så han utbildade sig till taxichaufför, ett yrke som gav intressanta möten och samtal med människor. Nu när tiden fanns började han läsa bland annat teologisk och filosofisk litteratur.

– När jag så läste insåg jag plötsligt att mycket av litteraturen handlar om vad en pastor ska kunna. Detta ledde till att jag 2014 började på ALT, Akademin Ledarskap och Teologi i Umeå. Utbildningen var på fyra år. Jag tänkte mycket på detta att vara pastor och leda en församling. Efter ALT-studierna sökte jag till pastor inom Equmeniakyrkan. Under de kompletterande studierna till pastor tog jag steget, och när en pastorstjänst i Skänninge Missionskyrka utannonserades sökte jag den, berättar Mats.

Hur reagerade familjen? Kunde de tänka sig att bryta upp från Vännäs och acceptera att du började en helt ny bana i livet?
– Margareta, jag och barnen planerade tillsammans. Eftersom min fru är från Skåne såg hon fram mot att flytta söderut. Barnen var vuxna och en dotter bor i Östergötland med familj. En son stannade i Vännäs och en dotter arbetar i Stockholm. De är kristna och förstår vad kallelsen till pastor innebär för mig, berättar Mats vidare.

Margareta är matte- och musiklärare, men arbetar numera med att anpassa läromedel till punktskrift för synskadade och hon är en av de få i landet som kan översätta notskrift till punktskrift. Det gör att hon kan arbeta lika bra i Östergötland som i Norrland.

– Nu har det visat sig vart jag var på väg då 2010 och inser att det var hit jag skulle gå på min nya väg i livet. Som pastor vill jag förkunna att Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag vill också predika att Jesus är tryggheten för en orolig värld.

Visst är det en spännande livsvandring, och det visar att det går att byta bana i livet. Att följa sin inre kompass och som filosofen Kierkegaard säger våga ta språnget ut på 70 000 famnars djup kan leda till något som vi inte anar och en ny mening i livet.

Båda trivs mycket bra i Skänninge. Margareta är glad över att bo söderut, och båda älskar de jordbrukslandskapet med doften av mylla och gödsel. Här i Skänninge är historien alltid levande och ständigt närvarande. De betonar att de mött så mycket vänlighet och så många välkomnande människor.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: HANS BLOMBERG

Share