I en annan del av Linköping

Variationsrikedomen i arkitektur, stil och nytänkande är stor. Tråkigt blir det aldrig i den nya stadsdelen Vallastaden, men röster har hörts om att det är väl tätt och gyttrigt i området.

Vallastaden – kritiserad inspirationsvärld som ger ringar på vattnet

Linköping (LT)

En ny stadsdel växer fram i Linköping. Vallastaden som är mest känd som Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 utökas med nästa etapp. Reaktionerna har varit blandade på det kreativa hållbara nytänkandet inför framtiden.
Förväntningarna på den Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 var höga. Det blev…

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share