I Sveriges minsta stad

Här finns en representativ mangårdsbyggnad med två flyglar, ännu en bostad, poolhus och ekonomibyggnader. Arealen är 119 hektar varav 81 är produktiv skogsmark och 30 inäga. Välkommen till Järle Gård som är veckans gård till salu.

Veckans gård, Järle Gård, är belägen strax öster om Nora. Man kan läsa den hel del spännande saker i mäklarens prospekt. Bland annat berättas att det under Karl Bondes tid som landshövding i Närke startades upp ett stort projekt för att underlätta för all järntransport som skedde från Bergslagen till utskeppningshamnar. Det fanns en tanke om att anlägga ett kanalsystem och även en ny stad i Bergslagen, i Järle. Man avsåg att bygga exporthamn, domkyrka och kungsgård.

Järle blev också stad och fick sina stadsrättigheter 1642. Planerna på att bygga en stad rann ut i sanden men stadsrättigheterna drogs aldrig in. Järle är därmed idag Sveriges minsta stad och vissa delar av nuvarande Järle gårds gårdscentrum och där man finner kvarndammen skulle egentligen utgjort centrum i staden.

På Järle gård befinner man sig strax öster om Nora och mellan Järleån och Utterbäcken. Gårdsbilden förmedlar genast ett såväl representativt som klassiskt eller i bästa mening traditionellt intryck. Med stora träd, en lika enkel som utsökt gårdsrondell och flyglar omgivande den välskötta mangårdsbyggnaden kan man inte annat än förföras.

Mangårdsbyggnaden från 1800-talet är i två plan med stomme av timmer. Den är uppförd på en höjd och omges av egna åker- och betesmarker. Uppvärmningen sker med bergvärmepump. Fönstren är kopplade tvåglasfönster. Den taxerade bostadsytan uppgår till 248 kvadratmeter.

Interiört finner man att huset har en klassisk sexrumsindelning med tre rum i fil. De flesta rummen har massiva furugolv som ger det där genuina intrycket och den rätta atmosfären. I huset finns många stora fönster som bidrar till en ljus skön bostad. Äldre detaljer som spegeldörrar och eldstäder finns kvar. I huset finns totalt sex eldstäder, varav två i dagsläget är godkända för eldning. Övriga behöver en översyn för användning.

Två flyglar flankerar mangårdsbyggnaden. Den västra flygeln om 98 kvadratmeter i ett och ett halvt plan är inredd som bostad och har använts för Bed and breakfastverksamhet. Östra flygeln, även den uppförd i ett och ett halvt plan, har en funktion delvis som servicebyggnad för gården och delvis som bostad. I dess förlängning finns ett poolhus med en pool om 11,5 x 12 meter. Den kan värmas med bergvärmeanläggningen.

Fastighetens samlade areal uppgår totalt till 119,2 hektar. Av dessa är 81,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 9 347 skogskubik och en medelbonitet på 9,5. Inägomarken är totalt på 30,3 hektar varav drygt 26 utgörs av åkermark och 5 av bete.

Jakten är för närvarande upplåten men blir tillgänglig för köparen 1 april 2018. Fiskerätten i Järleån, där de vanliga insjöfiskarna samt den så kallade Järleå öringen finns följer köpet.

Järle gård är en utsökt och välskött gård i Bergslagen. Här finns det mesta och lite till. Det är bara en dryg mil till Nora och Lindesberg. Till Örebro är det bekväma tre mil.

Text: BO BÄCKMAN

Share