I talmannens vardag

Fotografering för tidningen Vi, en intensiv fotosession som pågick i en och en halv timma.

Den senaste dryga veckan har jag ägnat mig åt både utrikes- och inrikesfrågor, till exempel i form av den årliga mottagningen för den diplomatiska kåren i Stockholm och planering av kommande talmansbesök runt om i landet.

Jag har också gjort några medieframträdanden, bland annat för att diskutera bildning och kultur i Expressen Kulturs tv-program – ett lite ovanligt men trevligt ämne att tala om efter fyra månaders fokus på regeringsbildningen. Att riksdagen bjuder in alla ambassadörer, som är stationerade i Stockholm, till ett årligt möte har förekommit länge. Det brukar äga rum samma dag som riksdagens årliga utrikespolitiska debatt genomförs och ambassadörerna inbjuds även att sitta på åhörarläktaren i kammaren för att följa debatten. Syftet är att ge ambassadörerna möjlighet att samtala med talmannen samt riksdagsledamöter och tjänstemän i riksdagen och är ett av många inslag i riksdagens omfattande utrikeskontakter.

Efter att ha stått en bra stund i trapphallen till Östra riksdagshuset och skakat hand med de nästan hundra gästerna höll jag ett inledningsanförande, där jag bland annat kommenterade höstens långdragna regeringsbildningsprocess. Jag framhöll att även om processen tog lång tid så var den samtidigt ett styrkebesked för vår svenska demokrati.

Det svenska samhället påverkades inte negativt, myndigheterna fungerade på vanligt sätt, vi hade en övergångsregering som hade fulla befogenheter att agera om en kris skulle ha uppstått och riksdagen beslutade i december om en statsbudget för 2019, helt i enlighet med regelverken. Därefter följde en frågestund och sedan förflyttade vi oss till Sammanbindningsbanan, där jag kunde samtala med gästerna en i taget och ambassadörerna passade även på att tala med övriga riksdagsföreträdare. Vad gäller talmansbesöken har jag en ambition att riksdagen inte enbart ska vara synlig i Stockholm, utan också runt om i landet. Planeringen pågår dock så jag ber att få återkomma om detta.

Expressens kulturredaktion hade noterat att jag läste dikten Sven Duva framför Hufvudstadsbladets kamera, när jag var i Finland nyligen, och ville samtala om min syn på bildning och kultur. Jag konstaterade att läsning innebär att man går in i någon annans universum en stund och att det gör att man utvecklas som människa på olika sätt. Därför är det tråkigt att vissa studier visar att läsandet minskar. Jag framhöll särskilt hur viktigt det är att barn och unga läser. I den stressiga vardag som många barnfamiljer har kan det vara svårt att finna tid och ro för läsning, men varje stund man kan avsätta är viktig. Intervjun finns här: https://www.expressen. se/kultur/har-briljerar-talmannen- reciterar-en-ny-dikt/

Ett lite udda inslag i min vecka var fotograferingen för den intervju med mig, som tidningen Vi kommer att publicera om några veckor. Deras mycket ambitiösa och proffsiga fotograf jobbade i en och en halv timma och det ska bli spännande att se resultatet. Bland annat använde han en storformatskamera, som såg ut som en gammal Hasselbladare!

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share