Innovation, maskin och bok

En ny bok, Marknadsföring: Vetenskap och praktik, förhandsvisades under mötet. Två av författarna till boken, Per Frankelius och Charlotte Norrman, från Linköpings universitet var på plats och berättade lite om den.

En ny bok, Marknadsföring: Vetenskap och praktik, förhandsvisades under mötet. Två av författarna till boken, Per Frankelius och Charlotte Norrman, från Linköpings universitet var på plats och berättade lite om den.

VRETA KLOSTER (LT)

Under en lunchaktivitet på Vreta Kluster presenterades dels en film om innovation där Gothia Redskap använts som fallstudie. En ny maskin som är framtagen för Hushållningssällskapets försöksverksamhet visades och en förhandspresentation av en nytänkande bok om marknadsföring gavs. Grönovation är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som koordineras av Linköpings universitet. Från början, 2013, var det 16 organisationer som inledde ett samarbete kring visionen: Att försöka utveckla världsledande kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna. Fokus är alltså de gröna näringarna. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 150925

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share