Inventering av avlopp pågår

Många enskilda avlopp är farliga för hälsa och miljö

[caption id="attachment_21023" align="alignleft" width="640"] Ny avloppsanläggning. Nu pågår en inventering för att åtgärda undermåliga avlopp.[/caption]

VALDEMARSVIK (LT)

Bristfälliga avlopp kan utgöra en fara för människors hälsa och miljö. Miljökontoret i Valdemarsvik och Söderköping genomför en avloppsinventering som syftar till att undermåliga avlopp åtgärdas.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share